Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Bodem

21 maart 2023 | Blogs

Grondbewerkingen in gemechaniseerde aardappelproductiesystemen

Er zijn verschillende grondbewerkingen in gemechaniseerde productiesystemen. Het ploegen is de meest voorkomende methode, in het bijzonder met een risterploeg die de bodem omkeert. Het maakt de grond grof klaar en brengt de restanten van het vorige gewas en onkruid onder. Het gaat hierbij ook om het mengen van mest of compost met de bodem.

14 maart 2023 | Blogs

Grondbewerking in de aardappelteelt

Van alle akkerbouwgewassen heeft aardappel de meest uitgebreide grondbewerking nodig en is niet geschikt voor geen of minimale grondbewerking (low tillage). Dat laatste is een systeem waarbij de bovengrond niet of nauwelijks wordt verstoord. Minimale bewerking wordt meestal alleen gedaan voor dorsbare gewassen.

11 mei 2022 | Artikelen

Focus op het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit

Op het bedrijf van de familie Roebroek in het Limburgse plaatsje Beek wordt niks aan het toeval overgelaten. Van het voorbereiden van de teelt tot en met het moment dat de laatste, lang bewaarde aardappel de bewaring verlaat, ligt de focus op het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Bij elke keuze van teelt…

13 april 2022 | Artikelen

Betere knolzetting dankzij inzet gecoate ureummeststof

Om de 12 hectare pootaardappelen in het bouwplan op het juiste moment de meest optimale dosering stikstof te geven, past de maatschap Koopman uit Marknesse sinds vorig jaar een meststof toe die deze voedingsstof gecontroleerd in de bodem vrij laat komen. Het gaat daarbij om kunstmestkorrels met een coating eromheen, die onder invloed van de bodemtemperatuur meer…

13 april 2022 | Artikelen

Hoe combineer je aardappelteelt met duurzaam bodembeheer?

Ook de aardappelsector staat voor de uitdaging om de teelt voor 2030 te combineren met duurzaam bodembeheer. Tenminste, als het wil voldoen aan het streven dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid zich voor dat jaar als doel heeft gesteld. Maar is dit eigenlijk wel haalbaar? Volgens bodemdeskundige Gerard Korthals van Wageningen Plant Research…

16 maart 2022 | Artikelen

Inzet uitgekiende meststof moet opbrengst en kwaliteit opkrikken

De maagdelijke poldergrond van nog geen 35 jaar geleden is niet meer wat het was. Deels uit balans door onvoldoende aanvoer van mineralen en flink beproefd door alsmaar zwaardere machines is de opbrengst­potentie sterk afgenomen. “Van elke bunder oogst ik nu nog amper 55 ton aardappelen in plaats van de 70 van toen”, constateert teler Jan…

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO