Al abonnee? Activeer hier uw premium account

31 januari 2023 | Blogs

Hoe voorkom en bestrijd je kaligebrek in aardappelen?

Het gedrag van kali (K) op kleigronden hangt vooral af van het kleigehalte en het type kleimineraal. Gronden waar de kleimineralen voornamelijk uit illiet bestaan, zoals in Nederland het geval is, leveren door verwering K aan. Uit gronden waarvan de kleideeltjes vooral uit kaoliniet bestaan kan K makkelijk uitspoelen.

24 januari 2023 | Blogs

Wat zijn de effecten en symptomen van kaligebrek in aardappelen?

Aan de buitenzijde van epidermiscellen bevordert kali (K) de vorming van dikkere celwanden en daarmee waarschijnlijk ook de weerstand tegen het binnendringen van ziektekiemen, zoals die van Alternaria solani en Botrytis cinerea.

19 januari 2023 | Nieuws

Breeders Trust beoogt meer grip op gebruik Farm Saved Seed met PBR Database

Breeders Trust kondigt aan een omvangrijk internationaal pilot project, genaamd PBR Database, te starten om meer grip te krijgen op het gebruik van Farm Saved Seed (FSS). Volgens de organisatie gaat het hierbij zowel om meer grip wat betreft de inning van royalty’s (billijke vergoeding) als het tegengaan van illegaal gebruik van FSS.

18 januari 2023 | Artikelen

“Aardappelketen moet samen verdienmodel overeind houden”

“Tot nu toe hadden een aantal ketenpartijen er wel een handje van om te zeggen, het is het probleem van de landbouw, van de teelt, lossen jullie het maar op. Dat kan niet meer. Minister Adema verwacht iets van de keten, en wij ook: we moeten als aardappelketen samen het verdienmodel overeind houden”, aldus Tineke…

17 januari 2023 | Blogs

Over gebreksziekten in aardappelen: Kaligebrek

Aardappelen hebben veel kali (K) nodig. K wordt na stikstof in de grootste hoeveelheden door de plant opgenomen. Zowel op zavel-, zeeklei- en (zware) rivierkleigronden als op zand- en veenkoloniale gronden worden veelvuldig verschijnselen van K-gebrek waargenomen. Kaligebrek komt meestal voor in de tweede helft van het groeiseizoen, en dan vaak gedurende een langdurige droge…

12 januari 2023 | Nieuws

NVWA erkent inundatie als maatregel voor Meloidogyne chitwoodi en fallax

LTO Nederland laat weten dat de NVWA inundatie, het langdurig onder water zetten van een perceel, op verzoek van de LTO werkgroep pootaardappelen heeft erkend als bestrijdingsmaatregel voor percelen waar maatregelen voor de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en/of Meloidogyne fallax van toepassing zijn.

4 januari 2023 | Nieuws

NAV berekent verdere stijgingen kostprijs teelt consumptieaardappelen

Aan de hand van een inschatting van de kostprijs van consumptieaardappelen voor seizoen 2023 door de Werkgroep Consumptie Aardappelen (WCA) concludeert de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat forse verhogingen van de contractprijzen door de fritesindustrie meer dan nodig zijn.

29 december 2022 | Nieuws

BO Akkerbouw presenteert factsheet geïntegreerde aanpak Rhizoctonia in aardappelen

In een onlangs gepubliceerde factsheet heeft Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw de kennis om de schimmel Rhizoctonia solani te bestrijden gebundeld. Deze factsheet bevat kennis die akkerbouwers kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met een geïntegreerde aanpak van deze schimmel, die algemeen in de bodem voorkomt.

21 december 2022 | Nieuws

Agrico realiseert recordomzet en betere uitbetalingsprijzen

“De marktsituatie en de moeilijkheden om de aardappelen op tijd te verladen, maakten 2021/2022 tot een uitdagend seizoen. We zijn dan ook zeer tevreden dat we tóch een flinke verbetering van het resultaat hebben kunnen realiseren”, sprak algemeen directeur Jan van Hoogen begin december tijdens de jaarlijkse centrale ledenvergadering van Agrico.

14 december 2022 | Nieuws

Film toont rol Nederlands pootgoed in voeden wereldbevolking

The Potato Valley, een kennisnetwerk rondom de pootaardappelteelt in Noord-Nederland, lanceert een film die moet benadrukken hoe Nederlands pootgoed de wereld voedt.

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO