Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Blogs

6 juni 2023 | Blogs

Het effect van zonnestraling op drogestofophoping in aardappelen

Het doel van het telen van aardappelen is het onderscheppen van zoveel mogelijk zonnestraling tijdens de cyclus van het poten, totdat het gewas rijp is en het blad is afgestorven. Straling heeft geen invloed op de ontwikkeling door middel van drogestofverdeling, maar beïnvloedt alleen de ophoping van drogestof in het gewas, zijn groei. Er is…

23 mei 2023 | Blogs

Aardappelbladrolvirus: het aantastingsbeeld in loof en knol

In het loof zijn de symptomen van bladrol afhankelijk van virusstam, aardappelras en klimatologische omstandigheden. Symptomen van primaire infecties verschijnen het eerst in de top van de plant. De topbladeren zijn strak, langs de hoofdnerf binnenwaarts naar boven gerold en in kleur variërend van bleekgeel tot lichter groen dan normaal en soms, afhankelijk van het…

16 mei 2023 | Blogs

Hoe wordt bladrol in aardappelen veroorzaakt?

Bladrol wordt veroorzaakt door het aardappelbladrolvirus (PLRV). Het virus komt wereldwijd voor en is (samen met het Y-virus) de voornaamste oorzaak van wat vroeger de “degeneratie van de aardappel” werd genoemd. Bladrol, vroeger wel krulziekte genoemd, is de eerst bestudeerde virusziekte bij aardappelen en komt overal voor waar aardappelen worden geteeld.

9 mei 2023 | Blogs

Pootdiepte en -afstanden in aardappelteelt

Poters worden geplant in kleine gaatjes of ondiepe voren die zijn getrokken door de pootmachine. Gewoonlijk is de pootdiepte zodanig dat de bovenkant van de poter zich op het maaiveld bevindt. Sommige rassen met oppervlakkig groeiende knollen of rassen die gevoelig zijn voor groenverkleuring of gronden die gevoelig zijn voor scheuren, poten telers dieper als…

2 mei 2023 | Blogs

De rol van plantdichtheid bij het poten van aardappelen

Bij het poten van een aardappelveld, wordt een bepaald schiloppervlak van de knollen gepoot waarop zich een aantal ogen bevindt. Deze ogen produceren geen, een of twee kiemen. Toch wordt de hoeveelheid pootgoed niet uitgedrukt als het mogelijke aantal kiemen dat stengels aanmaakt, maar als het aantal knollen of poters of als de hoeveelheid pootgoed,…

25 april 2023 | Blogs

Pootgoed snijden voorafgaand aan het poten van aardappelen

Pootaardappelen, geheel en gesneden, worden vaak behandeld met een fungicide om het te beschermen tegen lakschurft veroorzaakt door Rhizoctonia solani. De behandeling draagt ook bij aan het beheersen van zilverschurft (Helminthosporium solani) en zwarte spikkel veroorzaakt door Colletotrichum coccodes. In het verleden werden kwikverbindingen gebruikt, maar tegenwoordig is dit verboden in de meeste landen.

18 april 2023 | Blogs

Keuzes voorafgaand aan het poten van aardappelen: Plantmateriaal

Het poten van aardappelknollen betekent het toevertrouwen aan de bodem van de twee aspecten van teeltmateriaal. Ten eerste is er het genetisch materiaal bestaande uit de soort en het ras gericht op het telen van een gewas dat is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en bestand tegen de heersende ziekten en plagen en daarbij de…

11 april 2023 | Blogs

Omgaan met intensieve regenval en hellingen in de aardappelteelt

Waar regenval intensief is, met risico op overstromingen en erosie, en alle handelingen van grondbewerking tot de oogst handmatig zijn, komen aardappelbedden veel voor. In equatoriaal Oosten Centraal-Afrika, is dit de meest algemene manier van aardappel telen. Tijdens het tropische regenseizoen, komen zware buien van meer dan 40 millimeter vaak voor, en dit systeem vermindert…

4 april 2023 | Blogs

De werkbare praktijk en gebruikelijke plantpatronen bij het poten van aardappelen

Om zonnestraling optimaal te onderscheppen, moet de teler zorgen voor een gewas dat de grond zo snel mogelijk na het poten met groen blad bedekt. Het oppervlakkig poten van de knollen helpt, omdat dit zorgt voor een snelle opkomst. Vervolgens streeft de teler ernaar om de poters in een vierkant patroon uit te zetten. Daarmee…

28 maart 2023 | Blogs

Het poten van aardappelen

Poters van aardappelen werden van oudsher met de hand gepoot. In productiesystemen met alleen maar menselijke trekkracht, is dit nog steeds een wijdverbreide praktijk. Zonder gebruik van machines wordt de grond bewerkt met de hand. Hier maakt de hak een ondiep gat van een paar centimeter diepte. Vervolgens wordt de poter hierin gelegd en bedekt…

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO