Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Blogs

7 februari 2023 | Blogs

Schimmelziekten in aardappelen: Rhizoctonia

Rhizoctonia solani (naam voor het perfecte stadium: Thanatephorus cucumeris) is een algemeen in de grond voorkomende schimmel, die bij veel gewassen schade veroorzaakt. De schimmel veroorzaakt op aardappelen een serie symptomen.

31 januari 2023 | Blogs

Hoe voorkom en bestrijd je kaligebrek in aardappelen?

Het gedrag van kali (K) op kleigronden hangt vooral af van het kleigehalte en het type kleimineraal. Gronden waar de kleimineralen voornamelijk uit illiet bestaan, zoals in Nederland het geval is, leveren door verwering K aan. Uit gronden waarvan de kleideeltjes vooral uit kaoliniet bestaan kan K makkelijk uitspoelen.

24 januari 2023 | Blogs

Wat zijn de effecten en symptomen van kaligebrek in aardappelen?

Aan de buitenzijde van epidermiscellen bevordert kali (K) de vorming van dikkere celwanden en daarmee waarschijnlijk ook de weerstand tegen het binnendringen van ziektekiemen, zoals die van Alternaria solani en Botrytis cinerea.

17 januari 2023 | Blogs

Over gebreksziekten in aardappelen: Kaligebrek

Aardappelen hebben veel kali (K) nodig. K wordt na stikstof in de grootste hoeveelheden door de plant opgenomen. Zowel op zavel-, zeeklei- en (zware) rivierkleigronden als op zand- en veenkoloniale gronden worden veelvuldig verschijnselen van K-gebrek waargenomen. Kaligebrek komt meestal voor in de tweede helft van het groeiseizoen, en dan vaak gedurende een langdurige drogeā€¦

27 december 2022 | Blogs

Ventilatie- en koelbehoefte in de aardappelbewaring

Planten groeien, omdat ze koolstofdioxide vastleggen met behulp van energie uit zonnestraling. Fotosynthese genereert suikers die bij verademing de energie aanmaken die nodig is voor de biochemische processen die verband houden met groei.

20 december 2022 | Blogs

Vereisten voor aardappelbewaring

Aardappelen worden gedurende het jaar op piektijden geoogst. In gematigde klimaten gaan de knollen in de vroege herfst de grond uit en in subtropische winters in het vroege voorjaar. In mediterrane klimaten is er een oogst laat in het voorjaar en een laat in de herfst, twee oogsten per jaar gekoppeld aan het geschikte temperatuurregimeā€¦

6 december 2022 | Blogs

Externe knolafwijkingen bij aardappelen: Misvormde knollen

Misvormde knollen nemen vele vormen aan. De vervormde of misvormde knollen kunnen knobbelig of popperig zijn, hebben flessenhalzen, zien eruit als een halter of hebben een peervormig uiteinde.

29 november 2022 | Blogs

Externe knolafwijkingen bij aardappelen: het ontvellen van knollen

Wanneer knollen afrijpen voor de oogst zet de schil zich. Voordat de schil gezet is, kun je de dunne epidermis gemakkelijk verwijderen door te wrijven.

22 november 2022 | Blogs

Barsten, scheuren en spleten in aardappelen: een introductie tot externe knolafwijkingen

Barsten, scheuren en spleten in knollen hebben verschillende verschijningsvormen die voortkomen uit verschillende oorzaken. Alle zijn genezen wonden, maar de littekens zijn nog duidelijk zichtbaar op het oppervlak.

15 november 2022 | Blogs

Een inleiding tot knolafwijkingen in aardappelen en hun gevaren

Naast infectie door ziekten en plagen, is de aardappel ook gevoelig voor een groot aantal afwijkingen van niet-pathogene oorsprong. Dergelijke afwijkingen zijn van een abiotische fysiologische oorsprong als gevolg van interactie tussen de fysiologie van de groeiende knol en zijn omgeving, algemeen aangeduid als fysiologische afwijkingen.

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO