Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Waarom telers aardappel combineren met de teelt van andere gewassen

7 maart 2023

Wanneer je aardappelen teelt in een veld samen met een ander gewas, is er sprake van tussenteelt (intercropping). Er zijn verschillende redenen waarom telers aardappel combineren met de teelt van andere gewassen. Het onderscheppen van hulpbronnen is er een belangrijke van. Mais bijvoorbeeld haalt meer water en voedingsstoffen uit diepere grondlagen dan aardappel. Het water wordt dan beter benut als de twee gewassen door elkaar groeien.

Het mengen van gewassen op hetzelfde veld plaatst een grotere afstand tussen de individuele planten van elk gewas ten opzichte van een enkel gewas. Schadelijke organismen, ziekten en plagen moeten dus grotere afstanden afleggen van waardplant tot waardplant in het geval van tussenteelt van mais en aardappel. Ze vinden ook een barrière tussen waardplanten, de niet-waardplanten. De functie van de barrière veroorzaakt door andere gewassen is evident, met name de bewegingen van insecten is erdoor beperkt. Aardappel, met een lage groeiwijze in hetzelfde veld samen met de hoge rechtopstaande mais, wordt overschaduwd door de maisplanten. Dit leidt tot een lagere blad- en bodemtemperatuur van het gewas, wat een voordeel is voor het aardappelgewas waar geteeld op warme tropische middelhoogtes.

Ui als insectenwerend middel

Soms zijn tussengewassen te zien, zoals in Zuidoost- Europa, waar de aardappel in verband met ui groeit. Dit is niet gericht op het verbeteren van het gebruik van hulpbronnen, maar eerder op het gebruik van ui als een insectenwerend middel dat de verbreiding van insecten tegengaat, zoals van witte vlieg en bladluis. Het poten van aardappelen op dezelfde dag als mais, of ui, gezaaid na het aanaarden van het aardappelgewas, is een voorbeeld van ware tussenteelt waarbij de oogst ook bijna gelijktijdig plaatsvindt. Hoewel ze voordelen voor de teler bieden, verhogen deze tussenteeltpraktijken niet de landgebruiksverhouding (de LER, land equivalent ratio). Dus als de twee gewassen naast elkaar zouden staan in plaats van door elkaar, hadden ze dezelfde opbrengst, hoewel met lagere teeltkosten. De hogere kosten van de tussenteelt zijn ter compensatie van de voordelen die zich erbij voordoen.

Aardappel wordt vaak samen geteeld met mais in Azië en met mais en bonen in Afrika. Het gebruik van tussenteelten en schakelgewassen van aardappel met andere gewassen verbetert de bodem-equivalent-ratio, verhoogt de bodembedekking, en stikstofbinders geven stikstof af aan de andere gewassen. Daarnaast vermindert het erosie en is het een voedselvoorzieningsmaatregel ingeval één gewas aan biotische of abiotische schade zou lijden. Het is echter minder toepasbaar in volledig gemechaniseerde teeltsystemen.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO