Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Aardappelbladrolvirus: het aantastingsbeeld in loof en knol

23 mei 2023

In het loof zijn de symptomen van bladrol afhankelijk van virusstam, aardappelras en klimatologische omstandigheden. Symptomen van primaire infecties verschijnen het eerst in de top van de plant. De topbladeren zijn strak, langs de hoofdnerf binnenwaarts naar boven gerold en in kleur variërend van bleekgeel tot lichter groen dan normaal en soms, afhankelijk van het ras, met een door anthocyaanvorming rode tot blauwpaarse bladrand.

Bij secundair zieke planten verschijnen de symptomen eerst in de lagere bladeren. Afhankelijk van het ras kan de gehele plant zijn aangetast. Bladeren zijn naar boven gerold, aan de basis van de plant duidelijker dan in de top. De gehele plant is ”strak” en het blad voelt leerachtig aan. Oude bladeren vertonen een duidelijke rolling, jonge zijn meestal licht geel, ”een lichte kop”. Het blad is droog en bros, soms bruin necrotisch. Als er in geknepen wordt maken de onderste bladeren een krakend geluid. Zieke planten blijven kleiner dan gezonde, de mate waarin is rasafhankelijk.

Geheel ander secundair ziektesymptoom

Bij een groot aantal Andigena-rassen van de aardappel treedt een geheel ander secundair ziektesymptoom van bladrol op. Rollen van het blad komt niet voor; wel een in lengtegroei achterblijvende plant met een steile bladstand. Vooral de bovenste bladeren blijven klein en de blaadjes vertonen chlorose (lichtgroene tot gele verkleuring) van de randen, die van daaruit uitloopt tussen de nerven. Deze verschijnselen kunnen ook optreden bij sommige nakomelingen van kruisingen van andigenum- met tuberosumtypen. Het bladrolvirussymptoom kan worden verward met dat van toprol, een afwijking die in aardappel teweeg wordt gebracht door de aardappeltopluis, Macrosiphum euphorbiae, die bij het zuigen toxisch speeksel afscheidt. Toprol komt vooral in bepaalde jaren voor en dan meestal pleksgewijs in haarden. Ook door Rhizoctonia solani en Phytoplasma’s veroorzaakte aantastingsbeelden in het loof kunnen worden verward met die van bladrol, evenals symptomen van chloorschade, zinkgebrek en zwavelgebrek.

Aantastingsbeeld in de knol

In Nederlandse rassen worden vrijwel nooit knolsymptomen waargenomen, dit in tegenstelling tot sommige Amerikaanse rassen, zoals Green Mountain, Norgold Russet en Russet Burbank en Shepody. Deze rassen reageren bij primair of secundaire ziek met inwendige necrose. Deze necrose (netnecrose) is na doorsnijden met het blote oog zichtbaar.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO