Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wat zijn de effecten en symptomen van kaligebrek in aardappelen?

24 januari 2023

Aan de buitenzijde van epidermiscellen bevordert kali (K) de vorming van dikkere celwanden en daarmee waarschijnlijk ook de weerstand tegen het binnendringen van ziektekiemen, zoals die van Alternaria solani en Botrytis cinerea.

Kaligebrek maakt knollen gevoeliger voor aantasting door verschillende soorten van het schimmelgeslacht Pythium, veroorzakers van waterrot. K-gebrek doet het gewas te vroeg afsterven en heeft daardoor een sterk negatief effect op knolgrootte en opbrengst.

Effecten in relatie tot kwaliteit, opbrengst en bewaarbaarheid

Ook kwaliteit en houdbaarheid van de knollen worden negatief beïnvloed. Knollen met K-gebrek zijn extra gevoelig voor rooierslag en voor stoot- en bewaarblauw tijdens de bewaring. In relatie tot de teelt van zetmeelaardappelen moet worden opgemerkt dat lage kaligiften wel tot een hoger onderwatergewicht (maat voor het zetmeelgehalte) leiden, maar dat de knolopbrengst daardoor negatief wordt beïnvloed. Het streven naar een zo hoog mogelijk onderwatergewicht heeft een zodanig negatief effect op de knolopbrengst dat het totale resultaat (uitbetaald gewicht) achterblijft bij wat haalbaar is bij een hogere opbrengst met een wat lager onderwatergewicht.

Schadebeeld en symptomen van kaligebrek in het loof

Een tekort aan K wordt het eerst zichtbaar aan de kleur van oudere bladeren; deze worden donkergroen, diepnervig en gaan glimmen. Het bladmoes tussen de nerven wordt bobbelig. Bij een ernstiger tekort wordt de kleur van het blad bronsachtig, waarbij de nerven donkergroen blijven. De bladranden krullen naar beneden om terwijl het bladmoes langs de randen en soms ook midden in het blad begint af te sterven. Bij vroeg optreden krijgt de plant een gedrongen vorm met dicht bij elkaar staande, enigszins bolvormige, bladeren. Het gewas sterft voortijdig af. In een normaal gezond gewas kan na zware regen gevolgd door sterk drogend weer het verschijnsel van randjesziek optreden, waarbij de bladranden uitdrogen en een grijsbruine tint aannemen. Dit komt omdat kali makkelijk uit het blad uitspoelt, waardoor de vochtspanning van het blad te laag wordt en vooral de bladranden gevoelig worden voor verbranding. Randjesziek door kaligebrek kan makkelijk worden verward met een overeenkomstig symptoom door boriumgebrek in een volgroeid gewas. Kaligebrek leidt in tegenstelling tot boriumgebrek niet tot omhoog krullende bladranden.

Schadebeeld en symptomen van kaligebrek in de knol

Na de oogst en verwerking van de knollen kunnen tijdens de bewaring als gevolg van K-gebrek in het knolvlees grauwgrijze tot bruingrijze vlekken ontstaan, die vooral voorkomen in de omgeving van de vaatbundelring en aan het naveleinde van de knol.

 Blauwe verkleuringen in de knol worden bevorderd door kaligebrek. (Foto Soil and Crop Improvement Assen)

Openingsfoto: Bronsverkleuring, diepnervigheid en een opvallende glans als gevolg van voortschrijdend kaligebrek. (Soil and Crop Improvement Assen)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO