Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Hoe de temperatuur aardappelopbrengsten kan beperken

25 augustus 2021

Het model van potentiële opbrengstberekening gaat ervan uit dat er geen gebrek aan water is, noch dat opbrengsten worden beperkt door gebrek aan mineralen. Ook wordt aangenomen dat de opbrengst niet wordt verminderd door onkruid, ziekten en plagen. Economische overwegingen zoals verminderde oneconomische respons van hoge doses inputs worden ook niet beschouwd. De enige invloeden op de opbrengst zijn temperatuur en zonnestraling die variëren tussen jaren.

Lange koude winters verkorten de duur van zomergewassen en lange hitteperiodes in de zomer verkorten de lengte van het groeiseizoen in de winter. Zeer koude periodes en hittegolven hebben een negatieve invloed op de doelmatigheid van de stralingsbenutting (DSB) en mogelijke opbrengst. Bovendien wordt het model ook gebruikt om de opbrengsten te verkennen bij het variëren van de poot- en oogsttijden van het gewas voor planningsdoeleinden. Telers, bijvoorbeeld, willen vroeg poten en oogsten om een hoge prijs te vangen van die consumenten die voedselproducten van buiten het seizoen willen hebben. Verwerkende bedrijven betalen ook een premie, voor het begin van de hoofdlevering aan de fabriek. Een andere toepassing is het gebruik van het model in een lopend seizoen met actuele gegevens over het weer voor een opbrengstvoorspelling.

Berekende krommen van bodembedekking en knolgroei

Het model wordt gevoed met actueel weer en geeft berekende krommen weer van bodembedekking en knolgroei. Op enig moment tijdens het seizoen wanneer een teler of een verwerkend bedrijf geïnteresseerd is in het voorspellen van de uiteindelijke opbrengst stopt het model op dat moment met de invoer van de actuele weersgegevens en voert men vanaf dan de langetermijnweergegevens van het verleden in tot de geplande eindoogstdatum. Het model produceert dan een reeks opbrengstscurves die een goede schatting van het bereik van de verwachte uiteindelijke opbrengsten geven. Hoe dichter bij de einddatum van het gewas, hoe kleiner dat bereik.

AW Blog 3 afbeelding 1
Het verse knolgewicht O in g/m2 hangt af van de hoeveelheid zonnestraling die wordt onderschept S in MJ/m2 met een doelmatigheid van stralingsbenutting (DSB) van 1,25 g drogestof per megajoule globale straling. De oogstindex (HI) op het eind van het gewas is 0,75 g knol/g totale biomassa. De drogestofconcentratie (DSC) als aandeel gram drogestof/g verse knol is omgekeerd evenredig aan de verse opbrengst, dus een lager drogestofgehalte leidt tot hogere opbrengsten aan vers knolmateriaal. Wanneer we deze drie factoren in ogenschouw nemen, dan geldt de bovenstaande vergelijking.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO