Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Hoe voorkom en bestrijd je kaligebrek in aardappelen?

31 januari 2023

Het gedrag van kali (K) op kleigronden hangt vooral af van het kleigehalte en het type kleimineraal. Gronden waar de kleimineralen voornamelijk uit illiet bestaan, zoals in Nederland het geval is, leveren door verwering K aan. Uit gronden waarvan de kleideeltjes vooral uit kaoliniet bestaan kan K makkelijk uitspoelen.

Ook uit zand- en veenkoloniale gronden spoelt K makkelijk uit. Om in regenrijke perioden grote productieverliezen door het uitspoelen van K+ te voorkomen dient op dergelijke gronden bij het pootklaar maken van het land voldoende K te worden gegeven, bij voorkeur in de vorm van K-60 of kalisulfaat.

Bemestingsadvies

Bij toediening van kalimeststoffen in het najaar moet er rekening mee worden gehouden dat er aanzienlijk meer kali uitspoelt dan de veronderstelde 10 procent. Het bemestingsadvies op basis van bodemonderzoek is richtinggevend, maar duidelijk aan de te krappe kant; er wordt te vaak K-gebrek in zowel loof als knol waargenomen. Uit de praktijk is naar voren gekomen dat sommige rassen zeer positief reageren op een aanmerkelijk hogere kaligift. Op zand- en dalgrond kan schade als gevolg van voor midden juli optredend K-gebrek nog voor een belangrijk deel worden ondervangen door bijbemesting met een chloorarme K-meststof (bijvoorbeeld 150 kg patentkali per hectare). Indien een aanvullende K-gift na midden juli wordt gegeven is de kans op herstel gering. Sneller werkt een bladbemesting met 100 kg zwavelzure kali of 40 kg kalizout 60 procent in 1000 liter water per hectare. Bladbemesting heeft niet alleen de voorkeur bij K-gebrek op kalifixerende rivierkleigrond, maar ook bij ernstig K-gebrek. Om de kans op bladverbranding zo gering mogelijk te doen zijn dient bij bladbemesting met lage concentraties te worden gewerkt, waardoor de bespuiting voor een voldoende effect enkele malen moet worden herhaald.

Openingsfoto: Detailopname van vergevorderd kaligebrek. (Soil and Crop Improvement Assen)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO