Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ventilatie- en koelbehoefte in de aardappelbewaring

27 december 2022

Planten groeien, omdat ze koolstofdioxide vastleggen met behulp van energie uit zonnestraling. Fotosynthese genereert suikers die bij verademing de energie aanmaken die nodig is voor de biochemische processen die verband houden met groei.

Deze processen houden de productie van eiwitten en zetmeel in. Terwijl fotosynthese kooldioxide opneemt, geeft ademhaling het weer vrij. Fotosynthese is een reducerend proces dat energie vergt, ademhaling is een oxidatieproces waarbij energie vrijkomt als warmte. Als gevolg hiervan hopen aardappelen na de oogst geen suikers meer op, om in zetmeel om te zetten zoals ze dat voor de oogst deden. Na de oogst verademen ze alleen nog maar suikers en produceren koolstofdioxide en warmte (C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + energie).

Ongunstige omstandigheden

Knollen verzameld op een hoop, in zakken of kisten hopen koolzuurgas (kooldioxide) en warmte op, twee omstandigheden die ongunstig zijn voor hun houdbaarheid. De ademhalingssnelheid van alle levende organismen, met inbegrip van de aardappelknol, neemt toe met de temperatuur, en de temperatuur van de aardappelknollen stijgt met de ademhaling. Deze twee elkaar versterkende activiteiten worden gestopt of zelfs omgedraaid wanneer de knollen worden geventileerd, waarbij de knollen afkoelen en het koolzuurgas verdwijnt. Er zijn andere bronnen van warmte in de bewaarplaats naast de warmte uit de knollen zelf. Wanneer geoogst bij een hoge temperatuur brengen de knollen zelf overtollige warmte naar binnen; gebouwen worden geïsoleerd, maar nog steeds lekt er warmte van buiten naar binnen, doordat isolatie niet 100 procent voldoet en door deuren en luiken. Bovendien produceren apparaten, waaronder ventilatoren warmte.

Aardappelen bewaard bij een hogere temperatuur hebben een hogere ademhalingssnelheid. Die neemt ongeveer met een factor 2 toe bij 10 °C temperatuurstijging: de Q10 temperatuurscoëfficiënt. Ademhaling produceert naast koolzuurgas warmte. Vers geoogste knollen hebben een hoge snelheid van ademhaling (respiratie) vanwege de processen betrokken bij het harden van de schil, maar daarna daalt de snelheid en warmteproductie tot de helft van die van het begin. Aan het einde van de opslagperiode is kieming de oorzaak van weer een toename in de ademhalingssnelheid en warmteproductie. Ventilatie met lucht koeler dan de knollen omringende lucht brengt de temperatuur van de knollen naar beneden en verlaagt de ademhalingssnelheid en warmteproductie.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO