Al abonnee? Activeer hier uw premium account

De beste wensen van Albert Einstein

januari 2020


We staan nog aan het begin van het nieuwe jaar 2020. Ik weet dat wij meer van seizoenen uitgaan, dus de toon is deels al gezet voor het seizoen 2019/2020. Maar in ieder geval voor u persoonlijk is er wel weer een jaar dat komen gaat. Dus in deze eerste bijdrage van mijn hand wil ik u als betrokkene in de aardappelsector een heel mooi en succesvol jaar wensen.

Ieder bedrijf en werkzame persoon in de aardappelsector heeft de nodige uitdagingen.
Op het niveau van de sector is er ook een aantal te noemen. Helaas misschien wel weer een paar jaarlijks terugkerende. En dat is niet goed, want dan worden uitdagingen problemen. Gewasbescherming is een opvallend voorbeeld.

Alle teeltseizoenen zijn weer anders, die wijsheid gaat nog steeds op. Te nat, te droog, een hogere virusdruk, prijsfluctuaties en nog veel meer. Je kunt zeggen dat dit soort onzekerheden het gevolg is van het hebben van een natuurproduct. Dat is ook zo, maar tegenwoordig speelt het gevolg van het ontbreken van specifieke gewasbeschermingsmiddelen een steeds grotere rol.

Regelmatig wijs ik erop – ook in mijn columns – dat we anno 2020 ook op sectorniveau de akkerbouwketen goed georganiseerd hebben. Onder andere door het hebben van visies op plantgezondheid en klimaat. Je kunt echter nog zo goed zaken voor elkaar hebben en een mooi sluitend verhaal hebben over het belang van de aardappel en de aardappelketen. Maar als aan een aantal randvoorwaarden wordt getornd, is er echt een probleem.

De genoemde gewasbescherming wordt nog moeizamer door het steeds beperktere toekomstige pakket. De toename van de virusproblematiek is daarbij ook een zorgenkind. Overigens is niet alle middelengebruik alleen gericht op het gewas: het wegvallen van CIPC is een groot probleem in de keten. Niet alleen in de bewaring, maar ook voor de verre export in containers.

Einstein zei ooit: een slim persoon lost een probleem op, een wijs persoon voorkomt een probleem. Ik wens u, ons en de politiek veel slimheid en vooral wijsheid toe in 2020!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO