Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Laat geen kiemremmer ontsnappen

januari 2021


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“Half december zijn in zowat alle aardappelbewaringen de kiemen losgekomen, zagen we in het gros van de bewaarschuren. Alleen in partijen Fontane en Agria heerst dan voor een deel nog kiemrust, vooral wanneer daarin de werking van MH goed geslaagd is. Naar verwachting zullen de eerste kiempjes zich hierin pas begin januari laten zien. Kieming is dit seizoen over het algemeen eerder op gang gekomen als gevolg van de hoge temperaturen in de nazomer. Daardoor is de kiemrust in veel aardappelgewassen versneld doorbroken. Wanneer goed is gehandeld, hebben telers die 1,4SIGHT inzetten het middel de eerste keer toegediend op een moment dat (nog) geen kiemen zichtbaar waren. Dit is van groot belang, want 1,4SIGHT is geen kiemremmer, maar een middel dat de kiemrust verlengt. En als het goed is vond de verneveling van dit middel plaats op een volledig droog product. Dat is noodzakelijk, omdat na de toepassing in een tijdsbestek van minimaal 48 uur geen verversende ventilatie met buitenlucht plaats mag vinden. De kiemremmer heeft namelijk tijd nodig om ‘in te werken’. Is een product dan te nat en/of bevat het te veel rotte knollen, dan mag/kun je dus niet drogend ventileren, wat dan veelal wel noodzakelijk is. Doe je dat wel, dan raak je te veel van het toegediende middel kwijt en heeft de behandeling onvoldoende gewerkt, wat weer zonde is van het geld. Je kunt een middel als 1,4SIGHT ook makkelijk kwijtraken wanneer de bewaarruimte niet goed afgesloten is. Door wanden, daken en deuropening met kieren ontsnapt al gauw te veel middel en dan is uiteindelijk de werking door de afnemende concentratie ontoereikend. Dat is een factor om ernstig rekening mee te houden, zo ervaren we nu in de alledaagse praktijk.

Lange kiemen behandelen kost extra geld

Toch nog even terug naar dat aandachtspuntje ‘tijdig drogen van het product’. We hebben in onze bewaaradviezen bij aardappeltelers erop gehamerd om direct na inschuren volop in te zetten op het droogproces. De eerste ervaring leert dat dit ook de komende jaren advies zal blijven. Dus niet een paar dagen wachten en dan pas ventileren, zoals ‘nog wel kon’ bij toepassing van vloeibare chloorprofam bij inschuren, maar onmiddellijk starten met drogen. Dit is beslist nodig om ervan verzekerd te zijn dat de gehele partij binnen vier tot zes weken droog is. Veelal begint daarna de kieming op gang te komen. Hoe snel de kiemrust in de knollen verdwijnt is uiteraard afhankelijk van het ras en de weersinvloeden in de veldperiode, maar je kunt er bij toepassen van de huidige middelen niet op gokken dat het langer duurt dan die vier tot zes weken. Zeker niet zonder een (geslaagde) MH-veldbehande­ling voorafgaand aan de bewaring en ook niet bij toepassing van een middel als 1,4SIGHT in de schuur. Met kiemremmers als Argos en Biox-M is een latere behandeling wel mogelijk, maar ook daarbij mag de kieming niet al te ver op gang zijn. Het advies bij toepassing van beide kiemremmingsmiddelen is dan ook om de eerste behandeling te starten zodra 20 tot 30 procent van de knollen in een bewaarpartij zichtbaar witte kiempjes laten zien. En die mogen daarbij een maximaal 2 tot 3 millimeter lang zijn. Controleer knollen rondom op verschillende plekken in de hoop en voldoende diep (tot 40 centimeter). Je kunt met middelen als Argos en Biox-M wanneer je te laat bent met een eerste toediening ook wel langere kiemen afbranden zoals dat in het jargon heet, maar dat brengt tegelijkertijd ook nadelen met zich mee. Veelal is dan een veel hogere dosering nodig en het interval tussen de eerste en tweede toediening zal in veel gevallen noodzakelijk korter zijn. Dan ga je al gauw van vier naar drie weken als tussentijd. Daarmee nemen de behandelingskosten dus flink toe. Een andere factor om rekening mee te houden bij inzet van middelen als Argos en Biox-M rekening is de gemiddeld langere duur van toediening, ook afhankelijk van de gebruikte apparatuur en de dosering. Voor Argos geldt als de standaard volgens het etiket een dosering van 100 milliliter per ton per behandeling, zowel voor de allereerste als de vervolgbehandelingen. Bij Biox-M kan de begindosering 90, 60 of 30 milliliter per ton zijn en de vervolgdoseringen 60 of 30 milliliter per ton, afhankelijk van kiemlust of kiemrust in een bewaarpartij. Gebruik van oude vernevelapparatuur voor chloorprofam zoals de Pulsfog is volledig af te raden vanwege de grote kans op brandgevaar. Wel geschikte vernevelaars zijn de Resonator, Synofog, Electrofog en Cropfog. De laatst genoemde heeft de hoogste capaciteit, maar is ook de duurste. Met het middel ethyleen als kiemremmer hebben we nog maar weinig ervaring opgedaan. Onder meer omdat slechts een gering aantal van de telers die we adviseren deze kiemremmer toepast.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO