Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Landbouw onder Economische Zaken

januari 2022


We hebben een nieuw kabinet: Rutte IV. In oktober 2017 verscheen het Rutte III-akkoord met de titel “Van aanpakken naar doorpakken”. Toen begonnen VVD, CDA, D66 en CU de landbouwparagraaf op bladzijde 43 met de volgende introductie: “Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldvoedselvoorziening. Het beleid is erop gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen”.

Met als klap op de vuurpijl de terugkeer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik scoorde in mijn column destijds dit akkoord ruim voldoende. Er waren genoeg aanknopingspunten voor het versterken van de rol van de aardappelhandel en Nederland in de wereldvoedselvoorziening. Snel doorpakken dus!

Nu – vier jaar later – ligt er vanuit dezelfde partijen met bijna dezelfde onderhandelaars een nieuw coalitieakkoord: “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. De landbouwparagraaf staat al op bladzijde 10 en zonder verder te lezen zou je denken da’s mooi, we zijn belangrijker geworden. Maar verder lezend: “In Nederland leven we in een van de meest vruchtbare, maar ook dichtbevolkte delta’s ter wereld met een landbouwsector van wereldfaam. We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector.”

Kennelijk is het potentieel van de landbouw van 2017 om als Nederland een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldvoedselvoorziening als ambitie van tafel verdwenen. Afgaand op de tekst wordt de landbouw flink ondergeschikt gemaakt aan natuur- en biodiversiteitsherstel. Overigens zijn dat ook belangrijke onderwerpen, daar is niks tegenin te brengen. Maar Rutte IV ziet klaarblijkelijk landbouw niet meer als het potentieel om de wereld te dienen. De voorbode kwam eigenlijk al in 2019 toen LNV-minister Schouten coördinerend stikstofminister werd, maar nog wel riep: “Wie in dit land boer wil blijven, moet dat kunnen”. De nieuwe bewindslieden bij LNV zullen dat niet meer roepen, beginnen ook niet meer over het potentieel, laat staan dat we de tweede exporteur ter wereld zijn. Ik mis misschien wel het meest in dit nieuwe akkoord het zinnetje “ministerie van landbouw komt weer onder Economische Zaken”.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO