Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Waterrot? Stuur bij droging op minimale kanaaltemperatuur

januari 2022


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“In tegenstelling tot de periode net na het inschuren beginnen zich nu duidelijk verschillen in bewaarschuren af te tekenen. Afwijkend zijn vooral de partijen die onder natte omstandigheden zijn ingeschuurd. Daarin is in de meeste gevallen waterrot het grootste probleem. Dit is meestal veroorzaakt door natgeregende knollen tijdens het rooien, transport of inschuren en/of kletsnat gerooide aardappelen uit vochtige perceelsdelen zoals uit spuitsporten en kopakkers. Om deze reden geven bewaardeskundigen ook altijd het advies om oogstwerk stil te leggen tijdens neerslag en natgeregend product en/of sterk versmeerde aardappelen niet op de grote hoop in te schuren, maar apart op te slaan. Bij de telers die hier onvoldoende aandacht aan geschonken hebben is het nu dus oppassen geblazen. In sommige partijen zal het voorlopig nog noodzakelijk zijn met het droogprogramma te draaien. Daarbij is het noodzaak om zoveel mogelijk van drogende buitenlucht te kunnen profi­teren, ook bij hogere buiten­tempe­raturen. Bewaar daarom de partijen met rot gedurende de langere droogperiode op een paar graden hogere knoltemperatuur dan normaal gewenst is. Dus in fritesaardappelen zo’n 8 tot 9 in plaats van 6 tot 7 graden Celsius. Belangrijk bij het drogen is om (bij) te sturen op minimum kanaaltemperatuur. Vergeet niet bij zachte weersomstandigheden, dus wanneer het even niet lukt buitenlucht te pakken, om dan voldoende intern te ventileren. Zou hou je de luchtvochtigheid rondom de natte plekken zo laag mogelijk. Voor gezonde knollen kan de wat meer vochtige lucht die zich dan door de hoop verdeelt geen kwaad.

Kieming later op gang

Ander punt van aandacht in deze periode is uiteraard de kiemremming. Die komt in de meeste bewaarpartijen dit jaar vrij laat op gang. Het gros van de frites- en tafel­aardappelen heeft dit seizoen een veldbehandeling met de kiemregulator MH gekregen. Dat heeft over het algemeen goed gewerkt en bij toepassing van de huidige kiemremmers/-rustverlengers in de schuur een absolute must. Zowel voor een adequate werking alsook voor het financiële plaatje. Half december was op nog slechts 20 procent van de partijen iets van kieming te bespeuren. Kiemen komen vaak het eerst in beeld op groene aardappelen en/of stukgesneden knollen. Ze vormen vaak het signaal om met kiemremming aan de slag te gaan. In de meeste situaties zal begin tot half januari de eerste schuurbehandeling met een kiemremmer starten. De voorkeur in goede partijen gaat daarbij uit naar 1,4SIGHT. Toe­pas­sing van dit middel is niet aan te bevelen wanneer in andere cellen van dezelfde schuur producten in bewaring liggen die hier absoluut niet mee in aanraking mogen komen vanwege afzet/export­restricties, zoals bijvoorbeeld knolselderij. Een product als 1,4SIGHT is erg vluchtig en kan makkelijk via kieren van deuren, dak of wanden in naburige ruimten terechtkomen. Voor toepassing in oude schuren met relatief veel grote kieren is 1,4SIGHT eveneens minder geschikt. Datzelfde geldt voor (delen van) partijen die telers direct op afroep moeten leveren. Voor 1,4SIGHT geldt een veiligheidstermijn van 30 dagen na toepassing. Dan is het raadzamer om Argos toe te passen. Op deze kiemremmer rust namelijk geen veiligheidstermijn na toepassing. Laat na het toedienen van dit middel de ventilator altijd nog zo’n 15 tot 30 minuten intern draaien, zodat het zich boven de hoop nog wat beter verdeelt en niet gelijk neerzakt. Hou als het even kan, dus als de kwaliteit van de partij het toelaat, de schuur drie dagen na toepassing van kiemremmers als 1,4SIGHT, Argos en Biox-M dicht, de deuren én de ventilatieluiken. Draai gedurende deze periode iedere 8 uur een kwartier lang intern om het kiemremmingsmiddel goed te herverdelen.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO