Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Uitgave: 01-2024

17 artikel(en) in deze uitgave
Vorige uitgave
Kies een uitgave
07-2024 (0)
06-2024 (15)
05-2024 (14)
04-2024 (17)
03-2024 (16)
02-2024 (14)
01-2024 (17)
12-2023 (14)
11-2023 (18)
10-2023 (19)
09-2023 (15)
08-2023 (17)
07-2023 (16)
06-2023 (17)
05-2023 (15)
04-2023 (15)
03-2023 (14)
02-2023 (16)
01-2023 (15)
12-2022 (18)
11-2022 (16)
10-2022 (18)
09-2022 (18)
08-2022 (17)
07-2022 (15)
06-2022 (16)
05-2022 (15)
04-2022 (19)
03-2022 (17)
02-2022 (16)
01-2022 (16)
12-2021 (19)
11-2021 (17)
10-2021 (16)
09-2021 (17)
08-2021 (24)
07-2021 (21)
06-2021 (17)
05-2021 (18)
04-2021 (21)
03-2021 (18)
02-2021 (19)
01-2021 (19)
12-2020 (23)
11-2020 (21)
10-2020 (18)
09-2020 (23)
08-2020 (15)
07-2020 (18)
06-2020 (18)
05-2020 (18)
04-2020 (18)
03-2020 (18)
02-2020 (19)
01-2020 (16)
12-2019 (21)
11-2019 (18)
10-2019 (16)
09-2019 (18)
08-2019 (18)
07-2019 (19)
06-2019 (20)
05-2019 (22)
04-2019 (18)
03-2019 (22)
02-2019 (17)
01-2019 (17)
Volgende uitgave
Aardappelwereld januari 2024

Delicaat evenwicht vinden

Door het bijzondere groeiseizoen zit in het begin van dit nieuwe kalenderjaar nog een deel van de aardappelen in de grond. Dit heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van het product.

Kennismaking met NPPO-directeur Corné van Alphen

Om nader kennis te maken met de pootgoedsector discussieerde Corné van Alphen, sinds augustus 2022 directeur van de National Plant Protection Organization (NPPO), met leden van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Voor de pootgoedhandel is de NPPO een belangrijk orgaan, omdat deze overheidsdienst binnen de Nederlandse Voedsel- en Waren­autoriteit (NVWA) verantwoordelijk is voor het uitvoeren…

Grip op data van eigen bedrijf

Verdere digitalisering van boerenbedrijven is nodig voor de uitdagingen die ze hebben. Als data van en over het bedrijf slim toegepast worden, kan zowel economisch als maatschappelijk duurzamer geproduceerd en verantwoord worden. En kunnen ketenprocessen beter geop­timaliseerd worden. De boer behoeft een data-roer.

In 2024 weer Themadag Aardappelen

Op woensdag 24 januari organiseert de Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland, LNCN, weer de jaarlijkse Themadag Aardappelen in de Meerpaal te Dronten.

Gevoelig voor resistentie

De termen veredeling en specifiek resistenties worden steeds vaker in beleidsnota’s gebezigd als een belangrijk onderdeel van de route naar een duurzame aardappelteelt met een minimum aan emissies en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veredeling moet rassen bieden die aan nieuwe emissie- en klimaateisen voldoen en ook resistent zijn voor allerlei plagen en ziekten.

World Potato Congress gaat dit jaar Down Under

Van 23-26 juni 2024 vindt de twaalfde editie van het World Potato Congress (WPC) plaats. Het thema van deze editie is ‘Old World, Meets New’. Potatoes Australia zal het congres organiseren in de stad Adelaide, een van de belangrijkste aardappelproductiegebieden in dit enorme land van 7,6 miljoen vierkante kilometer.

Lever af, voordat het te laat is

Wellicht een bijzondere raad om mee te beginnen, maar gelet op de vele problemen in nat ingeschuurde partijen adviseren we: lever aardappelen af, voordat het te laat is. Voor de overige nog wel te beheersen partijen geldt vooral: laat het droogprogramma zo lang mogelijk aan, hou de bakkwaliteit scherp in het oog en controleer dagelijks…

Aardappeldemodag 2.0: kennisoverdracht centraal, rooi- en inschuurdemo vervalt

Aankomende zomer is het weer Aardappeldemodag, woensdag 21 augustus om precies te zijn. Die zal echter een andere inrichting krijgen dan de vorige edities. De organisatie heeft namelijk afscheid genomen van de rooi- en inschuurdemonstraties in het evenementenprogramma. Ook het mechanisatiepark zal voortaan ontbreken. “Het trekt een te zware wissel op de bodem en past…

“Werkomstandigheden hoofdreden aanschaf optische sorteerinstallatie”

“Goede werkomstandigheden voor het personeel.” Dat is de hoofdreden waarom pootgoedteler Leo Vogels uit het Friese Firdgum onlangs is overgegaan tot de aanschaf van twee optische Smart Graders van machinefabrikant GEJO. Maar ook het secuur kunnen sorteren van 5000 ton hoog kwalitatief pootgoed is een belangrijke reden om hierin te investeren.

Resultaten en ervaringen Aardappelpilot 2023 gedeeld

Binnen het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ bouwen bedrijfsleven, overheid en maatschappij gezamenlijk aan de veredeling en teelt van weerbare planten. Daarnaast streeft het programma naar meer verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. Het terugdringen van emissies en residuen van gewasbeschermingsmiddelen is eveneens een doel. Onderdeel van het praktijkprogramma is de pilot ‘Ontwikkeling duurzame…

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO