Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Gezamenlijk investeren in hybride aardappelveredeling voor duurzaamheid en voedselzekerheid

februari 2020


Het onlangs gepubliceerde onderzoek “De aardappel heeft de toekomst – Drie scenario’s over de hybride aardappel en de wereldvoedselvoorziening” van het Rathenau Instituut laat zien dat Nederlandse aardappelinnovatie door middel van hybride aardappelveredeling kansen biedt voor de wereldmarkt. Maar volgens het instituut, dat de maatschappelijke impact van nieuwe technologieën onderzoekt, kan de nieuwe veredelingsmethode van Nederlandse bodem alleen bijdragen aan maatschappelijke opgaven als de sector en overheid blijven innoveren en investeren in kennisontwikkeling.

Hybride aardappelveredeling kan bijdragen aan ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid. Rassen kunnen er sneller mee worden aangepast en aardappelrassen komen beschikbaar als zaadjes, die makkelijker te bewaren en vervoeren zijn dan aardappelknollen. Zaad is daarnaast minder ziektegevoelig, waardoor er bij de teelt minder chemische beschermingsmiddelen nodig zijn. Dit biedt mogelijkheden voor een duurzamere aardappelteelt die tot hogere opbrengsten kan leiden in verschillende klimaatzones en omstandigheden, aldus het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, een programma van de Nederlandse Organi­satie voor Wetenschap­pelijk Onderzoek (NWO).

Onzekere toekomst

Maar, volgens het onderzoek is de toekomst van hybride aardappelveredeling onzeker, onder andere omdat de economische en maatschappelijke gevolgen van een succesvolle introductie van hybride aardappelveredeling nog niet duidelijk zijn. De overgang van het gebruik van pootgoed naar zaad vraagt bijvoorbeeld om een andere organisatie van de keten, en pakt mogelijk negatief uit voor de economisch succesvolle Nederlandse pootgoedsector. Om de toekomst te verbeelden en bespreekbaar te maken heeft Rathenau drie toekomstscenario’s ontwikkeld, waarmee is nagegaan aan welke economische, maatschappelijke en beleidsmatige voorwaarden moet worden voldaan om hybride aardappelveredeling bij te laten dragen aan een meer duurzame teelt en aan wereldwijde voedselzekerheid. Hierbij is ook gekeken naar een perspectiefvol verdienmodel voor de Nederlandse aardappelsector.

Volgens onderzoek van het Rathenau Instituut kan hybride aardappelveredeling alleen bijdragen aan maatschappelijke opgaven als sector en overheid blijven innoveren en investeren in kennisontwikkeling.

Vruchtbare toekomst aardappelsector

Om een koppositie te behouden moeten overheid en sector samen blijven investeren in kennis als basis voor een nieuw verdienmodel binnen de aardappelketen. Het onderzoek concludeert namelijk dat economische, maatschappelijke en beleidsmatige keuzes uiteindelijk bepalen hoe de innovatie in de praktijk vorm zal krijgen. De ontwikkeling van nieuwe rassen vraagt om een innovatieve markt en de overheid kan dit stimuleren met behulp van wet- en regelgeving, genenbanken en publieke kennisinstituten. Marktpartijen kunnen op hun beurt bijdragen door gebruik te blijven maken van een diversiteit aan genen, rassen en teeltsystemen. “Kansen worden alleen benut als overheid en bedrijven daar tijdig op inzetten. Dit wordt mede gestuurd door de publieke druk die maatschappelijke organisaties uitoefenen op de sector. Voor een vruchtbare toekomst voor de aardappelsector zijn dus zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als de overheid aan zet”, aldus Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO