Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Alternariamiddel Propulse krijgt toelating

februari 2021


Eind januari heeft het College Toelating Gewas­beschermings­middelen (Ctgb) aan fabrikant Bayer toelating verleend voor het gebruik van het fungicide Propulse in de teelt van aardap­pelen. Met de komst van dit middel heeft de sector er weer een wapen bij in de strijd tegen de schimmelziekte Alternaria.

Alternaria is een schimmelziekte die de laatste jaren sterk is toegenomen in de aardappelteeltgebieden in Noord-Europa. De uitbreiding heeft onder meer te maken met de klimaatverandering, maar ook met de veranderde teeltwijze zoals verlenging van het teeltseizoen. Uitbreiding van het middelenpakket met een werking tegen de schimmelziekte is zeer welkom, omdat er maar weinig verkrijgbaar zijn. Mutaties en resistentiedoorbraak liggen dan al snel op de loer. Propulse heeft volgens Bayer een werking tegen beide bekende alternariasoorten, Alternaria solani en Alternaria alternata. Daarnaast heeft het eveneens een werking tegen de schimmelziekte Sclerotinia. Propulse bevat twee actieve stoffen, dat zijn fluopyram en prothioconazool. Dit zijn weer werkzame stoffen die afwijken van die in andere toegelaten middelen voorkomen. Dat is mooi, want zo is het middel daarmee eventueel af te wisselen en draagt het bij aan een slim resistentiemanagement. De adviesdosering van Propulse is 0,4 liter per hectare en het is toegelaten voor twee toepassingen per teeltseizoen en maximaal de helft van het totaal aantal toepassingen tegen Alternaria. Het maximale interval tussen de toedieningsmomenten is tien dagen en de minimale wachttijd voor het oogsttijdstip is drie weken, aldus Bayer. Goed om te weten is dat het middel ook prima mengbaar is met phytopthoramiddelen en insecticiden. Wie bij grondwaterbeschermingsgebieden werkt mag het ook daar toepassen en het middel heeft geen restricties als het gaat om driftreductie. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO