Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Droog product? Beperk het aantal ventilatie-uren!

februari 2022


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze column delen vier deskun­dige bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips. Dit keer een speciale bijdrage met een terug- en vooruitblik van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.

“Zacht winterweer zorgt altijd voor uitdagingen in bewaarloodsen met enkel buitenluchtkoeling. Vooral wanneer de temperaturen meerdere dagen achtereen hoog zijn. Laatst hadden we weer te kampen met periodes van soms wel meer dan acht dagen achtereen met nauwelijks kans om het product op de gewenste temperatuur te houden. De knoltemperatuur kan dan ongemerkt al snel 1,5 tot 2 graden Celsius oplopen. Zeker wanneer er per dag nog een aantal uren interne ventilatie nodig was vanwege de aanwezigheid van rotte knollen. Zodra weer een perio­de van lagere buitentemperaturen voorbij komt, is het dus van belang om de boel weer terug te koelen. Doe dat wel beheerst. Beperk het terugschroeven van de knoltemperatuur tot niet meer dan zo’n halve graad Celsius per dag. Ga je te namelijk snel met de temperatuur naar beneden, dan kan dat bij sommige rassen een negatieve invloed hebben op de bakkwaliteit. Dit is al uit diverse (praktijk)proeven gebleken. Bovendien stimuleer je met heftige temperatuurswisselingen ook de kiemlust.

Blijf alert op lekvocht

Bij die cellen waarin tot nu toe tekenen van rot zichtbaar waren, blijf alert en controleer meerdere keren per week op lekvocht. Nu is het momenteel echter gelukkig de praktijk dat het aantal bewaarloodsen met rot erin zeer beperkt is ten opzichte van voorgaande jaren. Het tegenovergestelde is meer het geval. Daar hoort een waarschuwing bij, want we constateren bij verschillende telers dat producten soms erg droog zitten. Probeer het aantal drogende uren met buitenlucht te beperken. Het aantal externe ventilatie-uren kan vaak naar beneden. Veelal heeft dat te maken met een standaardinstelling van het computerprogramma dat dus om een bijstelling vraagt. Nog te vaak zien we dat deze instellingen nauwelijks aangepast worden. Pas op basis van het weer­bericht instellingen aan en overleg eventueel met de bewaaradviseur welke temperatuurverschillen tussen kanaal en product passen bij het ras, de bakkleur en de droogte van het product.

Intervallen niet verruimen

Wat betreft kieming is het in veel bewaarschuren dit jaar opvallend rustig. In frites­rassen als Fontane, Agria, Donata en heel bijzonder, ook in enkele partijen Innovator, zijn de eerste kiempjes pas erg laat zichtbaar. Eind januari de eerste behandeling op kiemremming starten was in veel cellen geen uitzondering, en dat is toch al snel één tot twee maanden later dan normaal. Oorzaak is over het algemeen tweeledig. Het groeiseizoen 2021 kenmerkte zich als een met weinig grote temperatuurschommelingen én de veldbehandelingen met de kiemregulator MH hebben over het algemeen heel goed gewerkt. Vanaf nu is het vooral raadzaam om de kieming nauwgezet op te volgen. Dat geldt natuurlijk ook voor degenen die al een eerste behandeling uitgevoerd hebben. Let op, het laat op gang komen van de kieming is geen garantie dat de kiemen na die eerste behandeling ook weer traag uitlopen. Ga voor de tweede behandeling daarom uit van de geadviseerde intervallen, meestal vier tot vijf weken afhankelijk van het toegepaste middel en de dosering. Te laat behandelen gaat al gauw gepaard met hogere uitgaven aan kiemremmingsmiddel. Bovendien leidt het tot gewichtsverlies en dus verlaging van de netto opbrengst. Controleer daarom continu scherp op witte puntjes. Die komen meestal het eerst in beeld op knollen met groenverkleuring en/of aantastingen zoals door rooibeschadiging. Neem gerust een zaklamp mee tijdens de inspectieronde, want het tl-licht in de schuren is veelal ontoereikend om de eerste tekenen van kieming tijdig op te merken.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO