Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Bij ons is PR mensenwerk

februari 2023


Naast mijn favoriete vakblad Aardappelwereld magazine, lees ik Nieuwe Oogst, editie LTO Noord. Altijd interessant om het wel en wee van de teelt door te nemen.

Een vaste rubriek in het blad is een interview met een van de LTO Noord-leden met als laatste vraag: “Wat zou u doen als u een dag voorzitter was van LTO Noord/LTO Nederland?”. Vrij vaak is het antwoord: veel meer uitdragen aan de Nederlandse politiek en burger wat we allemaal doen en hoe belangrijk de land- en tuinbouw is. Veel boeren en tuinders die niet in deze rubriek staan zullen het daar ook mee eens zijn. Er zijn ook wel sector PR-campagnes geweest, met name in de tijd dat de productschappen dat nog konden mee financieren. De sector laten zien, kan ook nooit genoeg zijn. Want een bedrijfstak met zoveel ondernemers is niet een concern met centrale besluiten over financiering. Sector PR is daarmee vaak versnipperd en ook over de tijd, producten en deelsectoren gezien. Toch moeten er dan juist steeds weer nieuwe initiatieven zijn. De NAO draagt een steentje bij door samen met een groep bedrijven de sectorpromotie voor de aardappel voor haar rekening te nemen. Daar is de Nationale Aardappel Rooidag als PR-actie ontwikkeld. Uiteindelijk gaat die dag erom dat de reputatie van de aardappel en die van de akkerbouwer bij de burger positief is en dat men graag aardappelen eet omdat ze gezond en lekker zijn. En dat men deze bedrijven in de buurt wil houden. Maar het is dus nooit genoeg op sectorniveau. Daarom moet iedere boer of tuinder zelf ook een verhaal vertellen, op scholen, bedrijfsbezoeken van de lokale politiek et cetera. Waar het ook maar kan. De beste ambassadeurs van de landbouw zijn de boeren zelf. Authentieke verhalen kun je niet kopen. Maar ook bedenken dat een zorgvuldig opgebouwde reputatie door negatieve publiciteit heel snel weer afgebroken kan worden, ook al betreft het maar een kleine groep. Misschien moet Nieuwe Oogst ook eens de vraag stellen: wat is uw bijdrage aan een positief beeld van de sector? Want PR in onze sector is mensenwerk.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO