Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Was landbouw maar eens luchtvaart

maart 2019


“Natuur en landschap moeten onderdeel zijn van kringlooplandbouw”, las ik laatst op Twitter. Gedoeld werd op de visie van het Ministerie van LNV over Kringlooplandbouw. Op zichzelf is het goed dat het ministerie een richting aangeeft voor de lange termijn.

. Hergebruik van grondstoffen en het sluiten van kringlopen is als vertrekpunt een logische insteek. Komende generaties moeten ook op dezelfde bodem en vanuit dezelfde bodem putten voor hun voeding. Maar wat ik weinig of niet lees, is dat ook de Nederlandse export onderdeel moet zijn van kringlooplandbouw. Voor de sector zelf een open deur. Sterker nog, export zou een natuurlijk onderdeel van de visie moeten zijn. Want wat is de Nederlandse landbouw zonder export en handel? We zijn niet zomaar de tweede exporteur ter wereld geworden. Natuurlijk moet dan ook de hele internationale keten verder verduurzamen, maar dat kan. Daarbij komt dat door sommige ngo’s en politici wordt gezinspeeld op het verbinden van lokale productie met lokale consumptie. Bijvoorbeeld aardappelen, groenten en fruit geproduceerd in Nederland ook eten in Nederland. Natuurlijk gebeurt dat als het qua vraag en aanbod past, maar veelal lopen de handelsstromen anders op basis van vraagbehoefte en efficiënt produceren. Als je dit lokale principe volledig doorvoert, kan een aanzienlijk deel van de aardappelhandelsbedrijven, maar ook toeleveranciers, de deuren sluiten. Bovendien, wie gaat al het landschap dat vrijkomt beheren? Boeren dragen daar nu ook zorg voor. De minister heeft in de Tweede Kamer aangekondigd dat het realisatieplan van de kringloopvisie in mei van dit jaar verschijnt. Dan zal ook de relatie met het export­beleid beschreven worden. Afwachten dus.

Onlangs ging het in de media over Schiphol. Schiphol moet van de betreffende minister kunnen doorgroeien gezien de toegevoegde waarde van 9 miljard euro en de internationale concurrentiepositie. Dat mis ik wel eens in de landbouw: gewoon de uitspraak doen dat de Nederlandse landbouw moet kunnen groeien gezien de exportwaarde van bijna 100 miljard euro en met het oog op de internationale concurrentiepositie. En daarna de randvoorwaarden opstellen.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO