Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Hou de boel rustig

maart 2020


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Niek Vedelaar, werkzaam in de regio Flevoland.

“De grootste problemen, als het gaat om rot, zijn aan het begin van maart wel voorbij in de Nederlandse bewaarschuren. Door consequent ventileren, waar het noodzakelijk was met de kachel erbij, hebben de meeste aardappeltelers de bewaarconditie nu wel onder controle. In een klein aantal partijen, vooral Agria, blijven zich echter rotte knollen manifesteren. Het blijft dan gedurende de gehele bewaarperiode oppassen geblazen bij dit ras, zo is onze ervaring. Dus controleer daarin minimaal een keer per week de hele partij. Let goed op het eventueel ontstaan van lekvocht in de ventilatiekanalen. Blijf boven op de hoop kuiltjes graven tot minimaal 40 centimeter diep om ook rot dieper in de hoop tijdig te signaleren. Knijp bij controle flink in de knollen die je uit de kuiltjes haalt, want beginnende rotting is niet altijd direct aan de buitenkant zichtbaar. Alleen plaatselijke kieming kan ook een signaal zijn voor aanwezig rot, in gang gezet door extra vochtige lucht in de nabije omgeving. Bekijk de knollen ook in goed licht, neem desnoods een zak- of mijnwerkerslamp mee tijdens de controleronde.

Let op de weersvooruitzichten

Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid heb je soms wat meer of soms zeer weinig temperatuurmarge om te ventileren, zie daarvoor het Mollier-diagram.

Liggen de aardappelen er goed bij in de bewaarschuur, dan is het nu vooral zaak om de boel rustig te houden. Rustig wil vooral zeggen, voorkom temperatuurschommelingen in het product. Dat is met de hoge buitentemperaturen van de laatste tijd, bij product in schuren met alleen buitenluchtkoeling/ventilatie, geen eenvoudige opgave. De ventilatiemomenten zijn soms zeer beperkt, zeker wanneer je vasthoudt aan het advies om alleen te ventileren bij een dauwpuntverschil rond 1,5 graden Celsius tussen het product en de kanaaltemperatuur. Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid heb je dus soms wat meer of soms zeer weinig temperatuurmarge om te ventileren, zie daarvoor het Mollier-diagram. In perioden waarin het lastig is om met een passende buitentemperatuur te ventileren is het raadzaam om de weersvooruitzichten goed in de gaten te houden. Sommige computerprogramma’s hebben een koppeling met weerprogramma’s, bij de meeste is aanpassing echter nog een kwestie van zelf actie ondernemen. Geeft een weersvoorspelling bijvoorbeeld aan dat binnen een paar dagen de kansen op ventileren toenemen, dan is het verstandig om daarop te wachten, ook al loopt de producttemperatuur iets op. Elk ventilatiemoment tijdens dagen met warmere buitenlucht zal de temperatuur alleen nog maar verder doen oplopen. Beperk dan het ventileren tot bijvoorbeeld twee keer per dag een kwartier intern ventileren om daarmee ook de CO2-concentratie door de hoop te verdelen. Enkel op CO2-verversen kan eventueel ook met een kleine (stofzuiger)ventilator. Voor wie het even vergeten zijn, de CO2-concentratie is het hoogst onder in de hoop en een te hoog gehalte is nadelig voor de bakkwaliteit van (frites)aardappelen.

Laatste gasbeurt met 1,4SIGHT

Dan zien we verder dat telers die hun aardappelen vanaf de droog/wondheelperiode bij een wat hogere producttemperatuur bewaren deze makkelijker constant kunnen houden. Het is een strategie die past bij schuren met enkel buitenluchtventilatie en de jaarlijkse temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering. Daarmee hou je de kieming en de veroudering voor de korte termijn wat beter onderdrukt. Nadeel is dat je het product, ook rasafhankelijk, niet zo lang kunt bewaren als bij een lagere bewaartemperatuur. Daarvoor is het, zeker gelet op de veranderende klimaatomstandigheden, in toenemende mate noodzakelijk om mechanische koeling toe te passen. Ook gelet op het aankomende verdwijnen van het kiemremmingsmiddel Chloor-IPC neemt het belang toe. Als het gaat om Chloor-IPC en het verbod hierop in het volgende bewaarseizoen, geven we aan onze klanten de overweging mee om de laatste gasbeurt met het nieuwe middel 1,4SIGHT uit te voeren. Wanneer de schuur voldoende dicht is, deze niet te veel loze ruimte heeft en de aardappelen niet of hooguit een eerste begin van kieming laten zien, is het een mogelijkheid. Dat heeft als voordeel dat je alvast wat ervaring met deze kiemremmer opdoet en als bijkomend voordeel: het lost deels Chloor-IPC op dat zich heeft gehecht aan materialen in de bewaarschuur. Daarmee ben je alvast een stap vooruit wanneer het op reiniging van de bewaarschuur aankomt met ingang van bewaarseizoen 2020/2021.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO