Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Phytophthoraspecialist Huub Schepers met pensioen

maart 2020


Na 38 jaar landbouwonderzoek en voorlichting is Huub Schepers van Wageningen University & Research (WUR) met pensioen. Met dit afscheid verliest WUR een gedegen aardappelonder­zoeker met veel kennis en ervaring op het gebied van phytophthora-onderzoek.

Geduren­de zijn actieve loopbaan bij WUR was Phytophthora een groot onderwerp. Dat kwam in een stroomversnelling door het masterplan van de LTO en het Parapluplan van het toenmalige Ministerie van Land­bouw, Natuurbeheer en Visserij. Na deze Nederlandse focus kwam er vanuit Europa budget om drie workshops te organiseren in Europees verband, om zo de kennisuitwisseling tussen landen te stimuleren. Daarna moesten de bedrijven het sponsoren. “Dat is goed gelukt”, benadrukt Schepers. Hierdoor konden hij en zijn collega’s de contacten met de bedrijven en de Europese onderzoekers verder verdiepen. In totaal zijn er zeventien workshops geweest van Euroblight en is er gezamenlijk met de onderzoekers een informatieve website opgezet. Dat Schepers het Europese idee ook in andere werelddelen heeft kunnen introduceren, maakt hem trots. In Zuid-Amerika, Azië en Afrika werpt het project al de eerste vruchten af. Collega-onderzoekers uit alle delen van de wereld spraken via een videoboodschap hun waardering uit voor de manier waarop Schepers werkte. Namens Euroblight overhandigde Jens Hansen een fraai cadeau. Naast het onderzoek heeft Schepers de laatste jaren veel gereisd om telers, onderzoekers en organisaties te onderwijzen. Naast IPM (Integrated Pest Management) heeft hij verschillende ‘Train de Trainer’-­projecten geleid. “Je traint dan een aantal professionals in een land, die vervolgens zelfstandig weer een groep mensen lokaal opleiden. Zo kun je heel snel kennis verspreiden in een land”, laat Schepers weten. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO