Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Kiemremming niet overal vlekkeloos

maart 2021


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“Hoera voor het winterse weer half februari. Het was niet alleen welkom voor sneeuw en schaatsliefhebbers, ook landbouwers met bewaaraardappelen hadden er baat bij. De lage buitentemperaturen hielden het ook binnen koel, met als gevolg rust in de schuur. Rust slaat op weinig temperatuurschommeling, weinig ademhaling en rem op de kieming. Totdat eind februari de temperaturen plots weer even omhoog schieten. Dan breekt in veel schuren met enkel buitenluchtventilatie een zeer spannende periode aan. Hoe lang blijft de kieming hier nog onder controle? De vrees voor mogelijke problemen heeft alles te maken met de voorgeschiedenis. Tot nu toe is de kiemremming namelijk niet overal vlekkeloos verlopen. Dat is niet alleen toe te schrijven aan middelen, apparatuur of gebouwen, maar aan een combinatie daarvan, inclusief degene die hiervoor verantwoordelijk is. Zo hebben veel van die verantwoordelijken zich te laat in de problematiek van ‘het nieuwe kiemremmen’ verdiept en juist bij hen gaat veel fout. Het ontbreekt daar dikwijls aan van alles. Schuren zijn niet dicht genoeg, waardoor middel ontsnap, ze zijn niet volledig gevuld, waardoor middel niet 100 procent werkt, het ontbreekt aan een goede (kracht)stroomvoorziening voor apparatuur en/of de middelenkeuze past niet bij het ras, gebouw, wijze van toediening en vul het rijtje maar aan.

Teveel nevel ontsnapt

Laten we even dieper inzoomen op de gang van zaken. De algemene constatering is dat zij die werken met de kiemremmer 1,4SIGHT overwegend de minste zorgen hebben. Dat heeft uiteenlopende oorzaken. Deze kiemremmer moet je op tijd toepassen, ruim voor kiemen zichtbaar zijn, in een droog product en in een dichte ruimte, want er mag geen nevel ontsnappen. Dit zijn kortom uitgangspunten voor een goede start. Ook was tijdige bestelling van het middel nodig vanwege beperkte beschikbaarheid. Telers die het toepassen hadden daarmee de keuze veelal voorafgaand aan het bewaarseizoen gemaakt. Wat meer praktijkervaring in vorige seizoenen speelt ook een rol. Bij toepassing van Argos en Biox-M is dat veelal een ander verhaal. Beide middelen, met in Nederland nog relatief weinig praktijkervaring, zet je pas in op het moment dat de eerste kiempjes zichtbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn daar waar het uit de hand gelopen is in cellen waarin toediening van 1,4SIGHT was voorzien. Het beeld in resultaten bij inzet van deze middelen is tot nu toe zeer wisselend. Zo zien we dat de verdeling door de hoop niet overal optimaal is. Dat ligt niet aan de middelen zelf. Soms is simpelweg vergeten om de ventilatoren tijdens de toediening aan te zetten en/of daarna voor nog herverdeling van de middelen. Het komt ook voor dat de vulling van de cel onvoldoende is en/of dat er teveel nevel door naden en kieren ontsnapt.

Blijf controleren

Over toezicht gesproken, controleer de aardappelen iedere dag op de kieming, zeker in probleempartijen. En ook wanneer de landwerkzaamheden gestart. Veelal verslapt bij velen dan de aandacht, zo is onze ervaring. Nog een puntje van aandacht bij ‘het nieuwe kiemremmen’ is het monitoren van de CO2-concentratie. Bij metingen in diverse bewaarschuren hebben we gezien dat de kiemrust in schuren met een ppm onder 2500 veelal groter is dan in schuren met een hogere concentratie. Dit lijkt dus niet alleen de maximale norm te zijn voor bij een toepassing als ethyleen, maar in het algemeen. Zorg dus voor regelmatige verversing van de aardappelhoop. Hou daarbij wel de buitentemperatuur en RV in de gaten, oftewel stel de bewaarcomputer daarop af.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO