Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Groot omdat we een klein land zijn

maart 2023


‘De aardappelteelt in Nederland is een vorm van topsport’. Deze zinsnede komt niet bij mij vandaan, maar is een conclusie in een rapport van de WUR uit 2015: ‘De kracht van het Agrocluster’.

Dit rapport had als doel om na te gaan wat er gebeurt met het Nederlandse agrocomplex als een (belangrijk) deel van de Nederlandse productie wegvalt. Destijds een vraag van het Ministerie van Economische Zaken, waar landbouw toen onder viel. Drie casestudies zijn geanalyseerd: de varkenshouderij, de sierteelt en de aardappelsector. Een van de succesfactoren van het Nederlandse aardappelcluster is de ontmoeting van diverse stakeholders. Schakels uit de hele keten kunnen elkaar in Nederland daadwerkelijk ontmoeten. Ze spreken elkaar formeel en informeel op allerlei bijeenkomsten. De nieuwste ontwikkelingen gaan als een lopend vuurtje. De landbouw in het buitenland heeft dat voordeel veel minder, ondanks alle moderne (social) media. Bij de aardappel trokken de onderzoekers de conclusie dat bij afkalving van het teeltareaal er een omslagpunt komt waarbij de kernactiviteiten van de handelshuizen en de verwerkende industrie naar het buitenland kunnen verschuiven.

Het bovenstaande komt allemaal letterlijk uit dit Wageningse rapport. We zijn dus als klein land heel groot op het internationale speelveld van de aardappel. Toch zijn we klein in productie, want we hebben maar een paar procent van het areaal aardappelen in de wereld, maar groot als het gaat om ketens door de aanwezigheid van alle benodigde schakels. Dat wordt nog eens versterkt omdat we zo’n klein land zijn dat de mogelijkheid biedt van directe contacten in een uitgebreid netwerk.

Waarom nog ingaan op een rapport van acht jaar geleden, vraagt u zich misschien af. Ten eerste is de gehanteerde methodiek en de beschrijving van de sector nog steeds actueel en ten tweede is anno 2023 het besef heel erg nodig dat juist in een klein land dergelijke sterke clusters bestaan. Want er is veel druk op het aardappelareaal, en dan is het belangrijk dat beleidsmakers volledig geïnformeerd zijn. Dus niet alleen over wat je letterlijk ziet aan areaal, maar vooral ook over wat je allemaal niet gelijk ziet, de ketens gevormd rondom het areaal.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO