Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ook wat waard

april 2020


Het is mij sinds het begin van deze column ruim drie jaar geleden nog niet gebeurd dat er geen keus is wat het onderwerp moet zijn. Nu is het overduidelijk: corona!

Maar de andere kant is dat alles wat ik erover schrijf op deze 6e april mogelijk ingehaald wordt door de tijd. Veel is onzeker hoe het de komende weken gaat. Allereerst wat het belangrijkste betreft, namelijk de volksgezondheid. Laten we hopen dat het virus zo snel mogelijk onder controle is, zodat zo min mogelijk mensen nog getroffen worden. Alle huidige maatregelen zijn daar terecht op gericht. Gevolg van deze beperkende maatregelen is dat de economie flink stilgelegd is om besmetting te voorkomen. Iedereen kent de gevolgen voor horeca, sierteelt en ook de afzet van met name friet. Een miljoen ton frietaardappelen lijkt onverwerkbaar. Een ramp voor de hele keten.

Voor de aardappelhandel zijn de kortetermijneffecten nogal verschillend. Er zijn bedrijven die met name in de eerste weken het werk niet aankonden, bijvoorbeeld in de tafelaardappelmarkt. Andersom is in de horecamarkt de vraag compleet weggevallen en daardoor is bij bedrijven in dit segment de vraag grotendeels tot stilstand gekomen. Export en pootgoed lopen (op basis van signalen) redelijk tot goed door, beschikbaarheid van transport is een cruciale factor. Verbazing en onzekerheid overheersen, wat wij merken in onze contacten. De NAO wenst de leden, maar ook andere ondernemingen in de aardappelsector, veel succes met het omgaan met deze crisis. Ook al verschilt het per bedrijfssituatie, eenieder wordt geraakt, op de korte termijn en anders op de langere termijn. Wat de toekomst betreft, kom je al commentaren tegen zoals de impact op de globalisering en de internationale handel. Veel te vroeg en zeker geen reden om te gaan pleiten voor meer zelfvoorziening per land. Wat ik behalve het bovengenoemde nu alleen kan signaleren, is dat we de aardappelketen op landelijk niveau bijzonder goed georganiseerd hebben en dat we daardoor in crisistijd in staat zijn via de BO Akkerbouw met één stem te spreken. Ook wat waard.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO