Al abonnee? Activeer hier uw premium account

HIP

april 2021


Onlangs publiceerde de BO Akkerbouw de oproep tot projectideeën voor onderzoek. Ik heb al op meerdere plekken gezegd dat – sinds de afschaffing van de product- en bedrijfschappen – de akkerbouwsector een van de weinige sectoren is die het onderzoek op sectorniveau weer snel op orde heeft gebracht.

Het is uniek dat de Nederlandse akkerbouwers – via de BO Akkerbouw – collectief teeltonderzoek verrichten vanuit de gedachte dat iedere euro onderzoeks­inzet per akkerbouwer ruim 10.000 euro betekent voor de akkerbouwsector. En dat de resultaten van dit onderzoek vaak weer op individueel bedrijfsniveau toepasbaar zijn. Dat maakt de hele sector sterker en ook verderop in de keten plukken wij de vruchten daarvan. Een innovatieve Nederlandse akkerbouw is voor veel ketens van groot belang. De verschillende afzetketens van de akkerbouw zijn dermate divers, dat daar geen collectief onderzoek via de BO kan plaatsvinden. Daarom worden er andere vormen ingericht, zoals bijvoorbeeld de Stichting NAO Projecten, maar ook HIP. Praktisch alle mensen in Nederland kennen het woord hip in de betekenis van “bij de tijd” of “de mode volgend”. Vrijwel niemand in Nederland – behalve wellicht een deel van de lezers van Aardappelwereld – weet dat HIP als afkorting ook staat voor Holland Innovative Potato. Dit is een onderzoeksgroep van bedrijven, veredelaars en fritesverwerkers, in de aardappelsector. Door deze groep bedrijven wordt samen met de overheid en kennisinstellingen gewerkt aan de transitie naar een weerbare en toekomstbestendige aardappelketen. De overheid is betrokken, omdat zij – vanuit de gedachte sterke Nederlandse sectoren sterk zien te houden – met onderzoeksgeld aan deze transitie wil bijdragen. De aardappel is immers niet alleen het derde voedingsgewas in de wereld, maar de Nederlandse sector is ook nog eens wereldleider in veredeling en verwerking.

HIP richt zich sinds de oprichting in 2018 op meerjarig onderzoek rond de aardappelplant zoals de interactie met de bodem, stressbestendigheid, opbrengstvoorspellingen en het bereiken van een optimale duurzame productie. Deze onderzoeken lopen tot en met 2022. Reeds nu al hebben de in HIP verenigde bedrijven aangegeven dat er serieus verkend moet worden wat de mogelijkheden zijn voor een voortzetting na 2022. Want HIP wil hip blijven.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO