Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Let extra op bij naderende weersveranderingen

april 2023


“Afwijkende partijen zijn altijd wel ergens te vinden, maar over het algemeen liggen de bewaaraardappelen netjes in de schuur. Wel blijft het van belang het product met regelmaat te controleren. Vooral aan het eind van het kiemremmingsinterval en bij naderende weersveranderingen.

In sommige bewaarpartijen blijft het opletten wanneer daar rotte knollen in voorkomen. In de polders zien we die vooral terug in het ras Agria. Belangrijk is om het ventilatieregime hierop af te stemmen. Het hoofddoel is altijd om zo min mogelijk lucht door de hoop te draaien, maar met rot erin doe je dat met het oog op de omgeving van de aangetaste knollen. Een vuistregel daarbij is om de knollen die onder de rotte exemplaren liggen aan de bovenkant nog zichtbaar iets vochtig te houden en aan de onderkant droog. Wanneer je dat beeld in stand probeert te houden, zullen de rotte knollen langzaam uitdrogen en ventileer je de overige knollen in de partij niet te overmatig. Zo hou je de bewaarverliezen zo beperkt mogelijk.

Op het scherpst van de snede

Voor beheersing van de kiemremming geldt eigenlijk hetzelfde spel. De kunst is om op het scherpst van de snede een behandeling in te zetten. Bij een middel als 1,4SIGHT gaat het dan om handhaving van het voorgeschreven interval volgens etiket, maar wel regelmatige controle van de partij voor het aanbevolen tijdstip van toediening. Wil je wat preciezer weten hoe snel de kiemen los kunnen komen, haal dan vlak daarvoor van diverse plekken at random wat knolmonsters uit de cel en leg die in een iets warmere ruimte. Zodra daar dan kiemen op komen, is het moment aangebroken om een (herhalings)behandeling in de schuur te starten. Bij gebruik van middelen als Argos en Biox-M is het vooral een kwestie van in de gaten houden dat eenmaal zichtbare witte puntjes niet te ver uitlopen. Het handigst zijn de knollen daarop te monitoren door op diverse plekken op de hoop een raamwerk neer te leggen. Dan heb je vaste plekken gecreëerd om de kiemgroei een stuk nauwgezetter op te kunnen volgen. Hanteer bij geen bijzonderheden in het bewaarproduct de standaard aangegeven intervallen volgens de adviezen op het verpakkingsetiket.

Zet condensventilatoren tijdig aan

Gelukkig zijn de nachttemperaturen tot begin april nog relatief laag gebleven bij de sterk wisselende dagtemperaturen en daardoor ligt de knoltemperatuur in de meeste bewaarschuren nog op het gewenste niveau. Wat we wel zagen, is dat bij de enkele spaarzame vriesnachten die voorbij kwamen al snel problemen optraden met condens. Zulke vorstnachten kunnen in de komende periode ook nog komen, wees daarop alert. Hou de weerberichten daarom altijd in de gaten en zet de condensventilatoren al voortijdig aan om (overmatige) condensvorming op spanten en dakpanelen te voorkomen. Hoe later in het seizoen de knollen te vochtig raken, hoe sneller deze vervolgens gaan kiemen. Dat resulteert dan weer in hogere uitgaven aan kiemremmingsmiddel en meer ventilatie­-uren.

Ventilatiekwartiertje

Tot slot nog een tip, ook voor als het product op en top in orde is: ventileer dagelijks een kwartiertje extern om de lucht te verversen en het CO2-gehalte binnen de norm te houden. Draai vervolgens nog een kwartier na om die verse lucht goed door de hele hoop te verdelen. Zit er toch nog een rotje her en der in de partij, draai dan wat langer intern om de overmatige vochtige lucht rondom de aangetaste knollen door de hele partij te verspreiden.”

Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Niek Vedelaar, werkzaam in de regio Flevoland. ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO