Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ondersneeuwen

mei 2020


Wat eerst nog actueel was, kan in korte tijd op de achtergrond raken zodra er iets anders gebeurt wat veel meer in het oog springt. Oftewel ondersneeuwen.

In deze beeldspraak is het de coronacrisis die de enorme sneeuwstorm veroorzaakt. Logisch dat de overheid de boel platlegt om de ondermijning van de volksgezondheid te voorkomen. De economie kraakt onder het coronageweld. Ook de aardappelsector heeft 50 miljoen euro gekregen. De precieze uitwerking moet nog gepubliceerd worden. De overheid heeft bijzonder snel geschakeld en plotseling kunnen er zaken gebeuren die tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden.

Maar wat lijkt er onder te sneeuwen, zoals in een sneeuwstorm er vele auto’s uit het zicht verdwijnen? Dat is het verbod op het gebruik van chloorprofam voor de verre export van aardappelen, toch zo’n 200.000 ton gemiddeld per jaar. Het probleem is echter voor betrokkenen levensgroot aanwezig. Op basis van een Europees gezondheidsonderzoek mag chloorprofam na de zomer van dit jaar niet meer als kiemremmer gebruikt worden in de aardappels. Een probleem voor de bewaring, maar er zijn alternatieven. Weliswaar wel duurder en er is de problematiek van het schoonmaken van de bewaarloodsen. Ook moet er een tijdelijk MRL komen omdat het middel – ondanks schoonmaken – nog teruggevonden kan worden. Dat verzoek loopt nog.

Maar voor de verre aardappelexport in containers is er helemaal geen alternatief tegen kiemremming. De Stichting NAO Projecten is al sinds vorig jaar samen met de bedrijven via een WUR-onderzoek op zoek naar alternatieve methoden. En er is hard doorgewerkt, maar het lijkt erop dat er in ieder geval voor het komende seizoen geen alternatieven beschikbaar zijn. Het dreigende stilvallen van dergelijke exporten is een ramp voor veel bedrijven en ook slecht voor de aardappelmarkt als geheel. Voedselverspilling dreigt. En het lot van enkele tientallen handelsbedrijven staat op het spel. De overheid heeft laten zien dat er snel kan worden geschakeld, dus hopelijk gaat die ervaring benut worden om deze export te kunnen voortzetten.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie NAO

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO