Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Intern ventileren op ‘sper’ bij warme dagen

mei 2021


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“Met de opgelopen (dag)temperaturen na half april is het van belang om die warmte zoveel mogelijk buiten de bewaarschuur te houden. Dus dat betekent deuren en luiken zoveel mogelijk hermetisch gesloten houden bij buitenlucht die hoger is dan de gewenste temperatuur van het bewaarproduct. Zet dus geen machines of werktuigen die regelmatig in en uit de schuur moeten in een ruimte naast een bewaarruimte wanneer daarbij sprake is van een open verbinding. Ga ook niet intern draaien bij hogere buitentemperaturen. Zet daarom een sper in het computerprogramma, ons advies is van 9.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Hetzelfde verhaal gaat op voor de luchtverversing. Beperk dat, wanneer mogelijk, tot één draaimoment per etmaal. Het liefst wanneer de temperatuur het laagst is, meestal is dat tussen 5.00 en 7.00 uur ’s ochtends. Stel daarnaast het temperatuurverschil tussen het ventilatiekanaal voor de actie ‘intern ventileren’ ruim in wanneer de buitentempera­turen hoog zijn. Daarmee doel ik op de waarde die het maximale verschil aangeeft tussen de temperatuur in het ventilatiekanaal en de producttemperatuur. We adviseren deze minimaal op 2,5 tot 3,0 graden Celsius in te stellen, afhankelijk van het ras en de bewaarconditie. Hou je het temperatuurverschil kleiner, dan zullen de ventilatoren langere tijd gaan draaien, warmt het product meer op en droogt het extra uit. Het omgekeerde verhaal gaat op voor het verschil buitentemperatuur en producttemperatuur voor de actie ‘extern ventileren/koelen’. Hou deze juist wat kleiner op maximaal 2,0 tot 2,5 graden Celsius. Zo zal het computerprogramma iedere kans aangrijpen om de aardappelen (’s nachts) terug te koelen, mocht de knoltemperatuur (overdag) opgelopen zijn.

Verlenging afvoerpijp CO2

Dan nog een tip met betrekking tot de beheersing van het CO2-gehalte in de bewaring, vooral voor telers die ethyleen als kiemremmer toepassen. Sommige telers hebben voor de afvoer een aparte ventilator, maar die blijkt in sommige gevallen onvoldoende CO2 af te kunnen voeren. Dan is het ook nodig dat de ‘gewone’ ventilatoren bij moeten springen. Nu blijkt in de praktijk dat die onvoldoende afvoer kan liggen aan de aanwezigheid van kieren en naden in de buurt van de CO2-ventilator/ingang van de afvoerpijp, bijvoorbeeld bij de luiken. De voelers blijven dan een te hoog CO2-gehalte aangeven, veelal midden in de hoop. Een praktische oplossing hiervoor is om de afvoerpijp te verlengen met bijvoorbeeld een extra stuk pijp of slang met een lengte tot midden onder de hoop in een ventilatiekanaal.

Grote verschillen in kiemremming

Dan kort nog even over de stand van zaken rondom de kiemremming. Hierover valt niet anders te concluderen dan dat de verschillen tussen de partijen soms groot zijn. Afhankelijk van het ras, teelt/bewaardoel, de condities rondom het inschuren, de bewaaromstandigheden, de aan- of afwezige technieken in de schuur, de toegepaste kiemremmingsapparatuur en -middelen lopen de resultaten behoorlijk uiteen. En wat hier zeker ook in meespeelt zijn onkunde en het gemis aan ervaring. Wat dit eerste seizoen zonder chloorprofam meezit is dat de bewaarpartijen vrijwel allemaal gezond zijn, rot komt slechts sporadisch voor. Met het nodige kunst- en vliegwerk is de kiemremming daarom veelal nog wel te beheersen tot het geplande aflevermoment, althans dat is de situatie tot begin mei. Als het om de toepassing van de kiemremmers gaat, stip ik graag enkele punten van lering aan. Zo is het na toediening van een middel als 1.4SIGHT van belang gebleken om de schuur zo lang mogelijk dicht te houden voor een optimale werking, als het kan tot 72 uur. Middelen als Argos en Biox-M werken alleen optimaal bij een goed gevulde bewaarruimte. Alleen dan is een gewenste middelconcentratie te bereiken en vast te houden gedurende de behandelperiode. Bij toepassing van ethyleen lukt het niet altijd om bij lange bewaring de kiemgroei te remmen bij een ethyleenconcentratie van 4 procent. Komen er dus kiemen, dan is het aan te raden de concentratie in overleg met Restrain te verdubbelen naar 8 procent.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO