Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Agrico en Nedato onderzoeken samenwerkingsverband in de tafelmarkt

mei 2022


Agrico, met haar dochterbedrijf Leo de Kock, en Nedato laten eind april weten dat ze een onderzoek zijn gestart naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van verse onbewerkte gangbare tafelaardappelen. Het doel van de mogelijke samenwerking is in te spelen op de toenemende vraag van afnemers naar een integraal aanbod en de structureel gewijzigde behoeften bij consumenten, zo laten ze weten.

Al in 2018 heeft Agrico in een interview met Aardappelwereld magazine plannen gepresenteerd om het door hen geteelde areaal tafel­aardappelen te laten stijgen. Doel was destijds om het
areaal van 1.200 hectare gangbare en 550 biologische tafel­aardappelteelt in 2023 door te laten groeien naar een totaal van 2.600 hectare, om daarmee het marktaandeel in Nederland uit te breiden. “Ondertussen hebben we deze strategie aangepast”, laat Agrico-directeur Jan van Hoogen weten. “We zien namelijk dat er momenteel juist te veel aanbod in ons land is. Vandaar dat we het areaal hebben ingekrompen. We constateren ook dat er momenteel druk ligt op het areaal door de stijgende kostprijs. Daarnaast is de tafelmarkt veel volatieler dan die van pootaardappelen, maar tafelaardappeltelers moeten in de teelt bijna hetzelfde doen als pootgoedtelers, uitgezonderd het selecteren en sorteren. Aan tafelaardappeltelers worden hoge eisen gesteld en ze moeten aan veel certificaten voldoen. We hebben GlobalGAP, On the way to PlanetProof en het nieuwe Albert Heijn-keurmerk Beter voor. We zien telers daarom afhaken. Mede door de hogere contractprijzen in de fritesaardappelsector signaleer ik dit jaar een areaaldaling in de Nederlandse tafelaardappelmarkt tussen de 10 en 15 procent”, schetst Van Hoogen recente ontwikkelingen in de markt. “Onze dochteronderneming Leo de Kock en Nedato leveren beide aan Albert Heijn. Dan is het logisch om een samenwerking te gaan onderzoeken om efficiënter te gaan werken. Zeker wanneer je bedenkt dat er veel te veel afpakcapaciteit is in Nederland. Door ons te focussen op de bovenkant van de markt, verwachten we met deze samenwerking efficiënter te gaan opereren en daarmee onze positie in de tafelaardappelmarkt te verbeteren”, legt Van Hoogen uit. “Daarnaast zien we de behoefte van de consument verder verschuiven van traditionele aardappelgerechten naar veelzijdigere toepassingen.” In die ontwikkeling zien de gesprekspartners ruimte om in te spelen op de steeds bewustere keuze die consumenten daarbij maken. Dat willen ze realiseren door volop te blijven investeren in innovatieve aardappelrassen en het verder verhogen van de kwaliteitsklassen. Zij zien meer kans om dit samen te bereiken dan alleen. “Wij sturen het beschikbare areaal voor consumptieteelt naar steeds hoogwaardigere rassen en kwaliteitsklassen. Hiermee verwachten we een goed perspectief te kunnen bieden voor onze telers en stemmen wij het aanbod optimaal af op de gewijzigde vraag van onze afnemers”, benadrukt Van Hoogen. Naast de teelt van tafelaardappelen beschikt Agrico over een eigen kweek- en researchbedrijf en produceren de aangesloten telers pootaardappelen die wereldwijd hun afzet vinden.

Toekomstperspectief tafelaardappeltelers

“De daling van verse onbewerkte tafelaardappelen gaat in hetzelfde tempo door als voor corona”, is de inschatting van Wim van de Ree.

Het onderzoek zal zich de komende maanden toespitsen op, of en hoe, een mogelijke samenwerking bijdraagt aan het efficiënt en effectief inspelen op de gewijzigde marktomstandigheden en tegelijkertijd oog heeft voor het toekomstperspectief van de tafelaardappeltelers, vertelt Wim van de Ree, directeur van Nedato. De coöperatie is al langer op zoek naar een samenwerkingspartner op tafelaardappelgebied. In 2017 kondigde het bedrijf al aan actief op zoek te gaan naar een vorm van samenwerking bij de afzet van tafelaardappelen in Europees verband, om de markt beter te voorzien. Met Agrico en Leo de Kock lijkt deze samenwerking nu realiteit te worden. “Voor de uitkomst van de ingezette strategie is best een lange aanlooptijd nodig geweest, maar het begint nu vorm te krijgen”, aldus Van de Ree. “Dit moet nog wel handen en voeten krijgen. Zo’n traject staat of valt met het delen van dezelfde visie. Als de visies gelijk liggen kun je gaan bouwen, want dan heb je geen verborgen agenda. Dan weet je waar je samen naartoe wilt werken.”

Krimpende tafelmarkt

“De markt van tafelaardappelen is krimpende”, weet Van de Ree. “Medio mei 2022 zitten we weer onder het niveau van 2019, de tijd voor corona. Onze inschatting is dat de daling van verse onbewerkte tafelaardappelen in hetzelfde tempo doorgaat als voor corona. Daar ligt onze grootste uitdaging: de centen lopen weg, de toegevoegde waarde voor de telers neemt af en de kostprijs gaat omhoog. Daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden worden, om zo kostprijsreductie te realiseren en perspectief voor onze tafelaardappeltelers te verkrijgen”, licht Van de Ree toe. Naast tafelaardappelen verhandelt Nedato ook een flink kwantum fritesaardappelen. “Jaarlijks verhandelen we zo’n 240.000 ton frites. Maar deze aardappelen komen niet op ons bedrijf. Die vinden hun weg van teler naar afnemer. Wij zijn verantwoordelijk voor zaken zoals het meten van de kwaliteit en het verkopen, transporteren en begeleiden van deze aardappelen. Maar het grootste aantal mensen op onze vestiging in Oud-Beijerland werkt in de tafelaardappelen, en ook onze export bestaat grotendeels uit tafelaardappelen. Hoe de constructie eruit komt te zien, weten we nog niet. Wat het ook wordt, we zullen onze frites­telers niet laten vallen. We blijven de belangen van deze groep telers behartigen. Daar hebben ze ook recht op. Ze zijn ook lid van Nedato en verwachten begeleiding, belangenbehartiging en een goede prijs”, benadrukt Van de Ree. De uitkomst van het onderzoek wordt eind 2022 verwacht. Gedurende het hele proces en ten aanzien van de uitvoerbaarheid van even­tuele plannen zal uiteraard rekening worden gehouden met de relevante wet- en regelgeving, zoals de mededingingsregels, en houden de bedrijven nog een slag om de arm. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO