Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Aardappel 50 procent minder CO2-uitstoot dan granen

mei 2024


De Unie van de Duitse Aardappelindustrie (UNIKA) en de Duitse Aardappel­handels­vereniging (DKHV) hebben onlangs een literatuuronderzoek gedaan naar de CO2-voetafdruk bij de productie en verwerking van aardappelen. Daaruit blijkt dat de teelt van verse aard­appelen ongeveer 50 procent minder uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt in vergelijking met granen.

Niet alleen in Duitsland

hebben aardappelen en aardappelproducten een vaste plaats op het menu. Ook wereldwijd is de aardappel een van de belangrijkste plantaardige basisvoedingsmiddelen en staat hij op de vierde plaats in termen van wereldwijde productie na maïs, rijst en tarwe. In dit kader is de discussie over duurzame voedselproductie vanuit sociaal-politiek oogpunt van groot belang, stellen de Duitse aardappel­organisaties vast. De Unie van de Duitse Aardappel­industrie (UNIKA) en de Duitse Aardappel­handelsvereniging (DKHV) hebben daarom onlangs opdracht gegeven tot een litera­tuuronderzoek naar de CO2-voetafdruk bij de produc­tie en verwerking van aardappelen. De studie is vervol­gens uitgevoerd door het team van professor Elke Pawelzik en Dr. Marcel Naumann van de Universiteit van Göttingen.

Elke stap heeft impact

“Voor ons is het belangrijk om bijvoorbeeld te classificeren op welke gebieden we al goed gepositioneerd zijn op het gebied van CO2-uitstoot. Het literatuuronderzoek is echter ook bedoeld om besparingsmogelijkheden aan te tonen”, legt UNIKA/DKHV-directeur Dr. Sebastean Schwarz uit over de motivaties van het werk. Door de wetenschappers is een groot aantal publicaties geëvalueerd. “De diversiteit aan publicaties maakte de vergelijking moeilijk, maar uit onze evaluaties blijkt dat de teelt van verse aardappelen ongeveer 50 procent minder uitstoot van broei­kasgassen veroorzaakt in vergelijking met de bestudeerde granen. Dat geldt ook voor de vergelijking van verse aardappelen met verwerkte aardappelproducten. Immers elke extra verwerkingsstap heeft een impact op de CO2-balans”, concluderen de Duitse wetenschappers.

Beter begrip

In het literatuuronderzoek zijn ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd om de CO2-uitstoot tijdens de aardappel­teelt verder te verminderen, zoals gericht en verminderd gebruik van stikstof­mest­stoffen. De wetenschappers benadrukken dat de CO2-voetafdruk daarnaast afhan­kelijk is van nog veel meer variabelen, waaronder teeltom­standigheden. Om deze reden is volgens hen geen uniforme actiestrategie voor het verminderen van emissies af te leiden. Wat het onderzoek wel heeft opgeleverd, is een bijdrage aan een beter begrip van de complexe relaties tussen aardappelproductie en milieueffecten, aldus Pawelzik en Naumann. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO