Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Veel kieming? Hou intervallen kort en verhoog dosering!

mei 2024


Wat nu opvalt bij de wekelijkse rondgang in bewaarschuren met enkel buitenluchtventilatie is dat de knoltemperaturen daarin behoorlijk beginnen op te lopen. Dit jaagt in veel gevallen ook de kieming aan.

In de voorbije maanden hebben we niet alleen te kampen gehad met veel neerslag, maar ook met gemiddeld hoge dagtemperaturen. Gelukkig daalde het kwik in de nacht en vroege ochtenduren veelal nog naar lage waarden. Dat maakte het tot eind april mogelijk om het bewaarproduct op gezette tijden met koudere lucht te ventileren. Daarmee is vooral bereikt dat de aardappelen op de thermometers hoogstens enkele streepjes boven de ideale knoltemperatuur van 6 tot 7 graden achter de planken liggen. Nu, in de loop van mei, begint daar toch snel verandering in te komen. Dat is eveneens te zien aan de kieming. Die is in veel rassen niet meer met standaard doseringen en intervallen in toom te houden. Hierin is het nogal eens noodzakelijk de hoeveelheid middel per beurt te verhogen en de pozen tussen de behandelingen te verkleinen. Vooral in product dat behandeld is met ‘afbranders’ als Argos en Biox-M. Zonder de genoemde maatregelen loopt de kieming hierin gegarandeerd uit de hand. Is altijd 1,4 SIGHT toegepast, dan is het verstandig om minstens het intervaladvies van maximaal vier weken op te volgen en eventueel de dosering te verhogen. Hier hoort voor enkele situaties nog een aanvullend advies bij. We zien dat veel cellen niet volledig gevuld zijn. Bij toediening van een middel als Argos is het van belang dat de nevel alle kiem(puntjes) raakt. Dat bereik je in een niet volle schuur vooral door te ventileren met een lagere luchtsnelheid tijdens het vernevelen. Het is lastig hier een getal aan te hangen, omdat de situatie per cel sterk uiteen kan lopen. Wel hebben we een praktische tip. Wanneer je tijdens de behandeling een lichte luchtstroom voelt als je een hand vlak boven het product houdt, dan is dit al ruim voldoende.

Veel drukplekken

Desondanks is de kieming in het gros van de bewaarschuren wel onder controle. Dat komt omdat in twee veel geteelde rassen, Fontane en Agria, tot op heden over het algemeen weinig kiemlust is waar te nemen. Een ras als Agria is tot begin mei gemiddeld nog maar twee keer met een kiemremmer behandeld. Bij Fontane loopt dat uiteen van amper twee tot hoogstens drie beurten. Sommige partijen van het grootste fritesras liggen er zelfs extreem rustig bij. Dit is althans de huidige situatie in het werkgebied Zuidwest-Nederland. Over extreem gesproken, enkele partijen die onder zeer natte omstandigheden zijn ingeschuurd liggen nu zeer (uitge)droog(d) in de schuur. Dat komt omdat hierop ontzet­tend veel uren is geventileerd, zowel in schuren met mechanische koeling als buitenluchtventilatie. Dat uit zich inmiddels in vele drukplekken die hierin voorkomen, wat meestal pas echt duidelijk aan het licht komt bij het uitschuren van de aardappelen. Een voordeel bij dit nadeel is dat rot hierin nauwelijks voorkomt. Wel wijzen we erop om goed na te gaan of de situatie rondom drukplekken niet te veel uit de hand gaat lopen. Verdrukte aardappelen kunnen onder invloed van toetredende zuurstof tijdens het uitschuren inwendig blauw verkleuren en zijn daarmee vervolgens niet meer verwerkbaar tot frites. Controleer dergelijke partijen en neem indien nodig tijdig afscheid van de aardappelen. Waar af en toe nog wel rotte knollen voorkomen zijn partij­en die juist onder goede omstandigheden zijn binnengereden. Daarin is tot begin mei her en der toch telkens weer lekvocht in de kanalen waar te nemen. Over het algemeen geldt echter dat partijen die netjes gerooid zijn op dit moment het meest vitaal ogen. We raden aan om dit zo te houden en hierin de komende weken niet al te veel te ventileren. Dagelijks lucht verversen en kort intern draaien is al ruim voldoende. ●

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO