Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ketens verbeteren

juni 2020


In alle voedselketens is er sprake van ketenverbanden. Diverse schakels van productie van uitgangsmateriaal, een producent, een verwerker, et cetera. Ieder heeft z’n specialisatie en daardoor is een ketenverband vaak efficiënt, zorgt voor grote volumes en snelheid. Voor verse producten en de moderne consument een must.

De Nederlandse agrosector en de aardappelsector bij uitstek is op deze wijze georganiseerd. We hebben niet alleen een lange traditie op het gebied van veredeling, maar ook handel, verwerking en logistiek zijn – naast de productie – sterke Nederlandse troeven. Zonder het onderzocht te hebben durf ik wel te stellen dat het succes van de Nederlandse landbouw gebaseerd is op deze sterke ketenschakels, de samenwerking tussen hen en de voortdurende drive om te innoveren. Misschien wel het mooiste voorbeeld van het bovenstaande – u weet ik ben objectief – is de keten van de pootaardappel. Gespecialiseerd uitgangsmateriaal dat in een wereldwijde behoefte voorziet om onder regionale omstandigheden aardappelen te telen. De keten begint bij de veredeling van rassen. Met steeds snellere technieken worden de aardappelen geselecteerd voor de juiste toepassing zowel qua teelt als gebruik. Vervolgens zijn gespecialiseerde pootaardappeltelers bezig om te vermeerderen en partijen klaar te maken voor gebruik door de volgende schakel, de telers van consumptieaardappelen. Een successtory zou je kunnen zeggen. Maar achter deze etalage zit een voortdurende drive tot verbetering. Nieuwe veredelingstechnieken, duurzamere productie, efficiëntere handel en logistiek, productontwikkeling enzovoort. En ook de aardappelketen als geheel: een mooi voorbeeld is het ketenproject verbetering pootgoed kwaliteit. De pootaardappel is en blijft een natuurproduct. Dus nooit exact voorspelbaar, zeker met de steeds wisselende teeltomstandigheden. De oorzaak van opkomstproblemen werd in het verleden wel eens eenzijdig neergelegd bij een andere schakel. Totdat 4 jaar geleden de keten van veredeling, handel en verwerkers de handen ineensloeg en de problemen gezamenlijk ging analyseren. Oorzaak: deels het pootgoed zelf, deels de omstandigheden verderop in de keten. Het project gaat nu weer 3 jaar verder om concreet in de praktijk iets te gaan verbeteren voor alle spelers in de sector. De keten gezamenlijk verbeteren, Nederland pootgoedland op z’n best!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO