Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Eigen verantwoordelijkheid

juni 2021


De rechtszaak tegen Shell over de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de door de overheden afgesproken klimaatdoelen van Parijs heeft veel beroering gegeven. Een wereldwijd opererend bedrijf moet eigenstandig zijn beleid richten op het halen van deze doelen. Uiteraard is er een beroep mogelijk, maar de signaalwerking is behoorlijk en ook de precedentwerking als de uitspraak stand houdt.

Mijn gedachten gingen automatisch naar onze internationale aardappelsector, alhoewel wij natuurlijk geen concern zijn. Maar productie en consumptie van aardappel is wel een wereldwijde aangelegenheid. Wat er gebeurt op maatschappelijk gebied is enerzijds een optelsom van wettelijke maatregelen van overheden en anderzijds het handelen van de sectoren zelf. En Nederland heeft de mogelijkheid tot een voortrekkersrol. Niet omdat we de grootste producent zijn, integendeel, met zo’n 2 procent van de wereldproductie zijn we klein. Maar wel omdat we alle schakels in huis hebben, van veredeling tot en met verwerking en export. Zo’n uniek aardappelcluster genereert – naast de gezonde voeding en uitgangsmateriaal – ook veel kennis en innovatie. Dat kan de teelt verder verduurzamen, maar ook kunnen we als Nederland veel betekenen om de productie en consumptie van aardappel in veel gebieden te vergroten.

Onlangs heeft de NAO een visie naar buiten gebracht hoe we deze sterkte nog meer kunnen benutten om de teelt van aardappelen in de lage- en middeninkomenslanden te versterken. Denk dan aan Afrika en Azië. De visie moet leiden tot een sterkere bijdrage aan internationale projecten, zodat de opbrengsten kunnen worden verbeterd. De concrete invulling gaat plaatsvinden binnen SeedNL. Dit is een samenwerkingsverband van de ministeries van Buitenlandse Zaken en LNV met Plantum, de branchevereniging van de veredelaars. Deze ministeries zijn de belangrijkste financiers van internationale aardappelprojecten. Doel van SeedNL is de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van kwalitatief hoogwaardig zaaigoed voor boeren in bepaalde regio’s te bevorderen. De ambities en mogelijkheden van het Nederlandse aardappelcluster sluiten naadloos aan bij dit samenwerkingsverband. Naast de rol in Nederland ten aanzien van voedselvoorziening, landschapsbeheer et cetera draagt de aardappelsector ook internationaal een verantwoordelijkheid die niet alleen economisch ingestoken is. We hebben heel veel mogelijkheden en die moeten we benutten.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO