Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wijk niet af van de adviezen rondom kiemremming

juni 2021


“Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze column delen vier deskundige bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.

“Het koude weer van de afgelopen maanden heeft niet alleen de groei van het nieuwe aardappelgewas geremd, maar ook die van de oude oogst. Voor wat buiten groeit is het pech, voor wat binnen ligt juist gunstig. In veel bewaarschuren, ook met buitenluchtkoeling, bleef de temperatuur tot begin mei daardoor vrijwel constant. De schommeling betrof hoogstens een halve graad Celsius. En dat zie je terug in het kiemremmingsverhaal. Een geluk bij een ongeluk, zou je het kunnen noemen. Voor veel aardappelbewaarders is het namelijk nog wennen aan de vervangers van chloorprofam. Het juiste moment van toepassen en de dosering vragen de nodige kennis en ervaring. Bij hoge buitentemperaturen zou de omgang hiermee beslist lastiger zijn geweest. Maar inmiddels is het wel zover dat de kans op hogere buitentemperaturen toeneemt. En dat vraagt alle aandacht voor degenen die nog aardappelen in de schuur hebben liggen. Aandacht voor de kieming, maar ook voor de bakkwaliteit. Bij twijfel, laat monsters nemen. Dit is namelijk ook de periode waarin de kans op het ontstaan van verouderingssuikers toeneemt, in combinatie met hogere temperaturen kan de bakkwaliteit ineens achteruitgaan. Hou nu ook de kieming scherp in de gaten, het liefst meerdere keren per week, en behandel de knollen op tijd. Wijk niet af van de adviezen omtrent doseringen en intervallen, want de kieming kan bij een temperatuurstijging al snel een boost krijgen. Preventief of bij zeer kleine kiemen behandelen is nu belangrijk. Bij langere kiemen aan de noodrem trekken is zeker in juni/juli gevaarlijk vanwege het risico op inwendig schot.

Trage luiken

Hoe precies te handelen in deze periode hangt ook sterk af van de gekozen kiemremmer. Bij toediening van ethyleen is het nu van het grootste belang het CO2-gehalte nauwlettend in de gaten te houden. Wie ververst via de luiken zal daarvoor al gauw drie tot vijf keer per dag de ventilatoren laten draaien. Let daarbij op de draaiduur. Te lang draaien kan de binnentemperatuur te veel doen oplopen. Ververs per keer niet langer dan nodig. Controleer dit goed tijdens het verversen. Soms zien we dat er 15 minuten ingesteld staat, terwijl 5 minuten met een volledig open luik voldoende blijkt te zijn. Direct na het beëindigen van het verversen daalt het CO2-gehalte op de generator nog een paar minuten door. Houd ook met dit na-ijleffect rekening. Bijkomend probleem bij deze actie is dat sommige luiken voor dit doel te traag openen en sluiten. Wellicht verstandig om daar na het bewaarseizoen verandering in aan te brengen. Een alternatief voor afvoer van kooldioxide is aanleg van een speciaal ventilatortje met eventueel bijbehorend buizen-/slangenstelsel. Informeer daarbij goed naar de diverse mogelijkheden, want ook de juiste capaciteit, plaatsing en uitvoering spelen een rol, vooral bij toepassing van ethyleen. De ervaring tot nu toe leert dat bij snel oplopende gehalten deze ventilatortjes de afvoer soms niet bij kunnen benen.

Degelijke celafscheidingen

Dan zijn er nog enkele leermomenten te melden bij toepassing van kiemremmers als 1,4 SIGHT, Biox-M en Argos. Voor alle drie geldt dat het product droog hoort te zijn voordat je een eerste behandeling start. Op deze eis is flink gehamerd in de adviezen, en dat hebben sommige bewaarders zich dit seizoen iets te veel aangetrokken. Droog hoeft niet kurkdroog te zijn. Zij die bij aanvang te fanatiek gedroogd hebben, kampen nu met een te sterke indroging van de knollen en drukplekken in hun partijen. Voor de gebruikers van 1,4 SIGHT is het van belang rekening te houden met de vluchtigheid van het product. Het glipt soms zelfs door kieren van scheidingswanden heen. Wanneer daarin producten zoals knolselderij liggen, kunnen deze daarmee in aanraking komen. Sommige bestemmingen weigeren product wanneer ze daar resten van de genoemde kiemremmer in aantreffen, hou daar dus rekening mee. Bij Argos en Biox-M moesten openingen of lege ruimtes afgeschermd worden met landbouwplastic. Dit is niet altijd goed gelukt, wat te zien is aan de soms tegenvallende resultaten. Bij uitschuren van het product is dat soms terug te zien in te veel kieming. Bij gebruik van deze middelen is het beter om degelijke scheidingswanden direct rond de cel te maken. ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO