Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Het belang van de EU

juni 2022


Eind mei was er een bijeenkomst van onze Europese aardappel­handelskoepel Europatat. Terugkijkend heb ik in mijn columns sinds 2017 nog nooit expliciet de Europese Unie (EU) centraal gesteld. Hoogste tijd dus om me uit te spreken over het belang.

Het is duidelijk dat er in de EU veel beleid wordt gemaakt met consequenties voor de landbouw in Nederland. Het betreft dan bijvoorbeeld gewasbescherming, het terugdringen van emissies en een groter aandeel biologische landbouw. Maar ook de verdere vergroening van het GLB onder de naam “toekomstbestendig boeren’’ is heel actueel en moet in 2023 concrete vorm krijgen. Kortom, veel beleid – ook voor de aardappelsector – komt uit Brussel. Dit wordt breed erkend, maar lang niet altijd vanuit een positieve toonzetting. En dat is niet terecht. Niet vanuit de markt, maar ook niet vanuit de teelt.

Eerst de markt. Nederland heeft sterk geprofiteerd van het hebben van een interne EU-markt zonder binnengrenzen. Van de bekende 100 miljard euro Nederlandse landbouwexport wordt tweederde door EU-landen afgenomen. Zonder een interne markt zou dat een gigantische rompslomp geven aan aparte afspraken van Nederland met 26 andere landen afzonderlijk. Een flinke kostenpost en weinig kans op een vergelijkbare export door onder andere politieke nationale afwegingen. De brexit is eigenlijk hiervoor het bewijs: de uitkomst is dat pootaardappelen niet meer heen en weer mogen tussen de EU en het VK en partijen spannen zich niet echt in om er verandering in aan te brengen. Zo’n complexe interne markt met 27 landen vraagt om centrale spelregels en dus ook een ambtelijk apparaat in Brussel.

Dan de teeltkant. Ook daar zijn we beter af met EU-beleid, want in beginsel gelden – en ik weet het klinkt misschien te mooi – voor ieder land dezelfde uitgangspunten. Dat overlaten aan de individuele landen zou een gigantische spanning geven tussen producenten van diverse landen en letterlijk een race naar de bodem. Conclusie: de EU is er voor ons en dat moeten we koesteren. Wel invloed uitoefenen op het beleid via onze overheid en met hulp van onze Europese koepel. En daarom zijn we actief lid.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO