Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Pleidooi voor koelapparatuur en voldoende ventilatiecapaciteit

juni 2024


Nog meer dan in de jaren hiervoor is gebleken dat lang bewaren in met enkel buitenlucht geventileerde schuren steeds lastiger is. Dit pleit voor verdergaande omschakeling naar koelapparatuur. Ook heeft afgelopen seizoen aangetoond dat het ventilatiesysteem perfect in orde moet zijn.

Begin juni zijn de meeste aardappelen uit met enkel buitenlucht geventileerde schuren al wel naar een afnemer vertrokken. Daar valt nog wel wat over te zeggen. De kwaliteit van de afgeleverde partijen was namelijk niet overal even optimaal, wat nog voorzichtig is uitgedrukt. Doordat veel partijen onder natte omstandigheden met veel grond zijn ingeschuurd, is hier in aanvang dikwijls veel uren op gedroogd. Verderop in de bewaarperiode waren vanwege de relatief hoge buitentemperaturen regelmatig extra draaiuren nodig voor terugkoeling van de knollen en om rot onder controle te houden. Veel telers van dergelijke partijen zijn naderhand nogal geschrokken van het hoge gewichts- plus kwaliteitsverlies en de tarrapercentages. Partijen in de luchtkoeling zitten eind mei rond de 14 graden, waardoor de kieming in enkele partijen serieuze vormen begint aan te nemen. Wat we de laatste jaren in toenemende mate constateren is dat, vooral door de gemiddeld hogere temperaturen gedurende de hele bewaarperiode, aardappelen in met buitenlucht geventileerde ruimten simpelweg minder lang houdbaar zijn. Al enkele jaren adviseren we daarom dergelijke bewaarplaatsen indien mogelijk uit te rusten met mechanische koeling. Dat een investering in koeling al gauw uit kan, bewijst ook nu weer het product dat momenteel nog in de (kisten)bewaring met deze apparatuur ligt opgeslagen. De kwaliteit hiervan is namelijk in de meeste cellen erg goed. Gewichtsverliezen zijn relatief beperkt en problemen met kieming zijn amper aan de orde. Doordat je niet met buitenlucht hoeft te draaien is een kiemremmingsmiddel als 1,4 SIGHT effectiever. Ook als je tegen het afleveren stopt met kiemremmen, dan kom je minder snel in de problemen in vergelijking met een product dat bij 14, 15 graden in de luchtkoeling ligt.

Overwegingen

Dan alvast nog een aantal technische bewaartips voor het volgende seizoen naar aanleiding van hetgeen we in het bijna voorbije seizoen geleerd hebben. Nu de meeste cellen zo zoetjesaan leegraken, is het raadzaam direct na te gaan of reparaties of aanpassing nodig zijn, vooral omdat aanschaf en uitvoering de nodige tijd vergen. Het zal lang niet in alle gevallen mogelijk zijn om in bestaande bebouwing een ingrijpende verandering als het ombouwen van ventilatietechnieken te realiseren. Toch willen we erop wijzen dat in schuren met bovengrondse ventilatiekanalen aanzienlijk meer problemen voorkwamen dan in ruimten met volledige roostervloeren. Dat is wel meer het geval geweest in jaren waarin nat product naar binnen kwam, maar nu waren de verschillen overduidelijk groot. Precies tussen de kanalen zit dan een smalle strook waar rot en lekvocht onbeheersbaar zijn. Verder is gebleken dat wie een zeer nat product met veel grond op een volledige roostervloer slechts op 2,5 meter hoogte heeft gestort, zonder ernstige problemen de aardappelen heeft kunnen bewaren. Dit in tegenstelling tot schuren met bovengrondse kanalen waar dergelijke partijen voor de luchtverdeling op 4 meter of hoger gedraaid moesten worden. In veel gevallen hebben telers daarvan vroegtijdig afscheid moeten nemen. Wat dit seizoen eveneens enorm heeft geholpen in natte partijen zijn ventilatoren met overcapaciteit. Gelet op hoe aardappelen de laatste jaren in de schuur komen zouden we iedereen de overweging mee willen geven, heb je die nog niet, schaf ze alsnog aan. Het kan de redding van je product betekenen. Ten slotte zien we nog te vaak dat er boven een cel een open verbinding is naar de cel ernaast. Het komt zelfs regelmatig voor dat er één aansturing van ventilatoren en luiken is voor twee cellen tegelijk. Zorg ervoor dat iedere cel z’n eigen aansturing heeft en dat ze volledig van elkaar gescheiden zijn. Een product in de ene cel heeft in veel gevallen namelijk een totaal andere behandeling of bewaartemperatuur nodig dan de cel ernaast. ●

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO