Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Versteviging ketensamenwerking noodzaak

juni 2024


Boeren, Boos, Brussel, dat zijn rondom de Europese verkiezingen woorden die regelmatig te lezen zijn. En dat gecombineerd met RRR, Regen, Regen en nog eens Regen. Want de natte lente zorgt voor heel veel extra hoofdbrekens bij akkerbouwbedrijven.

De run op aardappel was er al, maar zal sterk toenemen. Als je aan de goede kant van de streep zit, valt er als boer te verdienen door tekorten elders. Echter zoveel disbalans draagt uiteindelijk voor niemand bij aan continuïteit van de sector. Een recente conjunctuur enquête van het CBS geeft opnieuw aan dat boeren en tuinders de toekomst somberder inzien dan andere ondernemers. De verschillen tussen deelsec­toren zullen er zeker zijn, maar de onzekerheid over de politieke en maatschappelijke randvoorwaarden alsook het meer onvoorspelbare klimaat zullen zeker bijdragen aan het sombere toekomstbeeld.

Is dat een reden om als boer boos naar Brussel af te reizen? Ik denk het niet. De beelden van boerenprotesten doen ook afbreuk aan het professionele onder­nemerschap en de sterke afzetketens waar de boer onderdeel van is. Wel zullen de toenemende risico’s bij de primaire productie in de afzetketens nog meer aandacht moeten krijgen om daarmee ook de continuïteit te bewerkstelligen. In de aardappelsector hebben wij drie van die internationaal toonaangevende ketens: rondom pootaardappelen, verwerkte aard­appelproducten en zetmeel. Deze ketens kunnen excelleren mits er een stevige primaire productie is. Een verdere versteviging van de ketensamenwerking is uiteindelijk de belangrijkste manier om de boeren perspectief te bieden en als boer perspectief te krijgen.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO