Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Denk alvast eens na over de kiemremmingsstrategie 2021

juli 2021


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“Zo halverwege de julimaand zijn de aardappelen in de meeste bewaarschuren wel een eind geruimd. Wat het langst bewaard kan blijven, ligt overwegend onder de beste condities in de cel of kist en behoeft weinig voorlichting. Voor het gros van de telers valt er voor het bijna voorbije bewaarseizoen dan ook nauwelijks meer advies te geven dan dagelijks het product te controleren. Voor de aanstaande, die van Oogst 2021, hebben we daarentegen wel een aardige waslijst met tips aandachtspunten, voor­namelijk op het punt van kiemremming. Afgelopen seizoen was voor veel telers een leertraject. Het leren omgaan met de vervangers van chloorprofam viel velen namelijk niet mee. Een van de struikelblokken vormde de juiste middelverdeling. Vooral het verdelen van kiemremmers op oliebasis als Argos en Biox-M leverde problemen op. Daarbij was het vooral zoeken naar de juiste luchtsnelheden bij toediening. Sommigen werkten met te veel ventilatiecapaciteit, anderen juist met te weinig. Een belangrijke factor bij verdeling van deze middelen is flexibiliteit, vooral in grotere bewaarruimtes speelt dat een rol. Het beste is om daarin de middelen in delen of compartimenten toe te dienen en niet over een hele cel te gelijk. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk de ventilatoren afzonderlijk in te kunnen schakelen en dat vraagt soms om aanpassingen. Evalueer als aardappelbewaarder het bewaarseizoen 2020 de komende periode en denk alvast eens na over de kiemremmingsstrategie 2021. Welke aanpassingen moet ik eventueel doen aan de bewaring, welke middelen wil ik toepassen? Overleg daarbij met afnemers en adviseurs over de beste oplossing. In veel cellen zijn door leveranciers van kiemremmers luchtsnelheden gemeten in een zoektocht naar een optimum. De cijfers zullen in de zomer wel bekend zijn, informeer daar naar bij de betrokkenen. Dan zijn in de klantenkring ook telers geconfronteerd met opmerkingen en/of afkeuring na gebruik van bepaalde kiemremmers, afhankelijk van de eindbestemming. Ga voor het maken van een keuze uit een kiemremmer daarom eerst na of de afnemer hier geen problemen van verwacht bij aflevering.

Celafdichting vaak nog onvoldoende

Andere punten van aandacht zijn de beste plaatsing van de vernevelapparatuur, is de cel op de juiste plek bereikbaar, zijn de gaten met de gewenste diameter aanwezig? Nog zo’n factor die in veel schuren aanpassing vraagt is de celafdichting. Die is nogal eens onvoldoende, waardoor te veel middel ontsnapt via kieren en gaten, met als gevolg (plaatselijk) te weinig werking van kiemremming. En ook al blijft de werking op slechts een kleine plek achterwege, dat kan wel gevolgen hebben voor een hele partij, bijvoorbeeld een vroegtijdige levering en/of (gedeeltelijke) afkeuring. Datzelfde euvel, het pleksgewijs achterblijven van de kiemremming, is soms eveneens toe te schrijven aan een deels mislukte werking van MH. In het teeltseizoen valt het namelijk niet altijd mee om (voor heel het perceel) een optimaal spuitmoment te kiezen. Het advies is: spuit bij groeizaam weer, als de knollen minimaal 30 tot 35 millimeter groot zijn en ruim 3 tot 5 weken voor de loofdoding. Alleen dat valt niet mee in droge zomers zoals we die de voorbije jaren gekend hebben. Ook al is het algemeen advies om bij elk van de huidige kiemremmers MH aan de basis toe te dienen, zijn de omstandigheden voor toediening niet optimaal, laat de bespuiting dan achterwege. Dan is het vervolgens wel extra zaak om te zorgen dat de oogst zo droog mogelijk binnenkomt, want de meeste van de toegestane middelen voor kiemremming in de schuur mogen/werken niet op een nat product. Dus voorkom oogstrisico. Begin tijdig aan de loofdoding en rooi zodra de knollen velvast zijn onder zo droog mogelijke omstandigheden. Dat zal niet altijd lukken, maar zorg er dan ook voor dat de droog­capaciteit van de bewaar­apparatuur in orde is. Dat vraagt om schone roosters en kanalen, ventilatoren met ruime capaciteit en goed werkende kachels ‘voor het geval dat’. Ik wens iedereen een weloverwogen en kiemvrij nieuw bewaarseizoen toe.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO