Al abonnee? Activeer hier uw premium account

PlantNet International: één stem richting politiek en overheid

juli 2021


Een nieuw kabinet is nog wel even weg. Het politieke landschap is veelkleurig, voor elk wat wils lijkt het, maar ook versnipperd. Samenwerken is dan de enige remedie, maar dat vergt vertrouwen en op hoofdlijnen dezelfde richting uit willen. Ook voor onze sector heeft het brede politieke landschap gevolgen.

De vanzelfsprekendheid van een sterke op export gerichte landbouwsector is er niet meer. Er zijn zelfs partijen die export zien als onnodige verplaatsingen. Terwijl juist de sterke punten van een land worden benut ten gunste van een ander land en vice versa. Neem nou aardappelen. De unieke combinatie van een sterke veredelings- en teeltsector gekoppeld aan handel en verwerking zorgt voor de internationale beschikbaarheid van producten en het versterken van de landbouw elders met goed uitgangsmateriaal. Toch moet dat steeds weer voor het voetlicht gebracht worden om voldoende prioriteit te krijgen van de politiek en overheid. En die prioriteit hebben we – ondanks de gerichtheid op de markt – hard nodig. Want dat de overheid nodig is bij de export van plantaardige producten staat buiten kijf. Fytosanitair beleid en markttoegang buiten Europa is een zaak van overheden. Landen stellen hun importeisen en Nederland wil en kan daar aan voldoen. Het betekent een grote rol voor de NVWA en het Ministerie van LNV. Maar ook voor ambassades met de belangrijke landbouwraden indien er sprake is van bijvoorbeeld handelsbarrières. De NAO is bij uitstek hiermee bezig, vooral aardappel specifieke zaken. Maar om het bredere belang van bijvoorbeeld een goede overheidsbezetting – zowel LNV als de NVWA – onder de aandacht te brengen, is het belangrijk dat vanuit alle plantaardige handel in te steken. Bloemen, groenten, fruit, bollen, zaden en aardappelen vertegenwoordigen 30 miljard euro aan exportwaarde en bieden welzijn en gezondheid binnen en buiten Nederland. Vanuit deze tuinbouw-handelssectoren en de NAO is besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan onder de naam PlantNet International. Het vroegere tuinbouwverband Greenport Holland is opgeheven. Met deze nieuwe plantaardige insteek kan met 1 stem – voor de niet-specifieke aardappelzaken – veel krachtiger aandacht gevraagd worden voor de plantaardige handelsbelangen aan politiek en overheid.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO