Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Kan Martijn van Dam terugkomen?

juli 2022

Minder dan zes jaar geleden op 23 september 2016 schreef de toenmalig Staatssecretaris van Landbouw (bij Economische Zaken) Martijn van Dam een brief aan de tweede kamer met als titel “Toekomstbestendige Agrofood export”.


Hij noemde 3 elementen: de grote kracht van het agro-complex en de essentiële rol voor de export, het sterker inzetten van de export op unieke onderscheidende producten die duurzaam tot stand zijn gebracht en tot slot nog meer export van kennis en technologie. Verderop in de brief wijst hij aangaande kennis en technologie nog op de verwevenheid met de primaire productie in Nederland. Dat ligt volgens hem aan de basis van onze internationale koppositie. Ik kan me nog herinneren dat de sector onthutst was over deze brief, vooral op het punt export van kennis: “Martijn van Dam wil alleen maar kennis verkopen en heeft geen aandacht meer voor de primaire sector”, was het commentaar.
Hoe kom ik nu op deze terugblik? Ik zag onlangs een tweet van de huidige minister van LNV Henk Staghouwer over een ontmoeting met zijn collega uit Bangladesh. Dergelijke ontmoetingen zijn van belang omdat in het buitenland veel belangstelling bestaat voor onze kennis en het ondernemerschap en we dat hiermee kunnen bevorderen. Het verschil met zes jaar geleden is, althans hoe ik het ervaar, dat het verband met een stevige primaire sector en export van fysieke producten niet meer genoemd wordt als onderdeel van kennis en innovatie. Deze kentering vertaalt zich bijvoorbeeld in een afnemende overheidsinzet op het terrein van fytosanitaire kennis en ondersteuning ten bate van de export buiten de EU. Terwijl de door Staghouwer genoemde kennis en ondernemerschap juist ook in onze producten zit, bijvoorbeeld Nederlandse pootaardappelen specifiek voor het klimaat in Bangladesh ter verhoging van de lokale productie. En dat men juist ook voor die producten belangstelling heeft. Alle aandacht voor de stikstofaanpak met de gebiedsgerichte benadering helpt ook niet om de grote lijnen van de internationale betekenis van het agrocluster nog te zien. Ik had niet verwacht terug te verlangen naar de brief van Van Dam, maar helaas is het wel zo.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO