Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Landbouwraden verkennen duurzame rol aardappelsector op terugkomdag

juli 2022

Op 22 juni is tijdens de jaarlijkse terugkomdagen van de landbouwraden ruim de tijd genomen om de bijdrage van (poot)aardappelen aan duurzame voedselsystemen in de schijnwerper te zetten. De landbouwraden zetten zich vanuit Nederlandse ambassades en consulaten wereldwijd in voor de internationalisering van de Nederlandse agro- en natuursector. Op de Boerderij van de Toekomst, bij WUR Open Teelten in Lelystad, krijgen zij onder andere meer te horen over ontwikkelingen, trends, kansen en uitdagingen in de aardappelsector.


“De landbouwraden spelen een belangrijke rol bij een van de speerpunten van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO): markttoegang en -behoud”, stelt NAO-directeur Dick Hylkema. Hij opent het programma met een introductie van de Nederlandse aardappelsector en de internationale context. “Nederland blinkt vooral uit in uitgangsmateriaal, wij zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de wereldhandel in pootgoed. De kracht van de Nederlandse pootaardappelsector is de compleetheid. Het is een Silicon Valley-achtig cluster”, legt hij de landbouwraden voor. Aan de hand van belangrijke ontwikkelingen en innovaties schetst Hylkema vervolgens kansen en uitdagingen voor de Nederlandse aardappelketen wereldwijd. “Afkalving van het teeltareaal is het grootste risico ten aanzien van het behoud van een leidend cluster. Het ruimtelijke beleid is hierbij een grote uitdaging. Bij internationale groeimogelijkheden zal lokale licentieteelt dan ook een belangrijke rol gaan spelen. We moeten de provinciale en lokale politiek duidelijk maken wat de plantaardige sectoren te bieden hebben, niet alleen in Nederland maar ook in de landen waar we naar exporteren. Samen met andere plantaardige brancheorganisaties hebben we Plantnet International opgericht, om ook de landelijke politiek hierop te wijzen. Daarvoor moeten we ons verhaal goed op orde hebben”, licht hij toe. Ook daarbij ziet de NAO-directeur een rol weggelegd voor de landbouwraden. “Jullie takenpakket bestaat uit meer dan exportbevordering”, besluit de directeur.

SeedNL ondersteunt sectortransformatie

Terwijl de rest van de groep in gesprek gaat over verduurzaming van de teelt en de rol van keurmerken en innovaties hierin, luisteren de landbouwraden met een standplaats in laag- en middeninkomenslanden met een aardappelsector in opkomst naar Judith Jacobs van het WUR Centre for Development Innovation. Zij vertelt over publiek-privaat samenwerkingsverband SeedNL, dat de zaaizaadsector in vooral ontwikkelingslanden moet versterken, om zo de productiviteit van lokale boeren op duurzame wijze te verbeteren. “Nederland kan bijdragen aan een duurzame transformatie van de aardappelsector in ontwikkelende landen. Daarom is binnen SeedNL de Potato Working Group opgezet, die onder andere nieuwe initiatieven voor transformatie van de aardappelsector ondersteunt.” Jacobs introduceert daarnaast de Seed Laws Toolbox, die zij ziet als een praktisch instrument voor de landbouwraden. “Deze toolbox omvat een fonds van 150.000 euro voor vijf projecten, waarmee gewerkt kan worden aan registratie van rassen en aan kwaliteitsborgingssystemen. Wanneer je als landbouwraad aanloopt tegen problemen met bijvoorbeeld zaadwetgeving en je daar onderzoek of een uitwisselingsbezoek voor nodig hebt, kan je binnenkort een voorstel indienen.”

Internationaal kennismakelaar

Ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn internationale samenwerking en kennisdeling, evenals capaciteitsopbouw, een speerpunt, vertelt de volgende spreker, Coördinerend Specialistisch Adviseur voor Internationale samenwerking Bert Rikken. Hij geeft aan dat het Cluster internationaal onder andere op het gebied van pootaardappelen een rol vervult als kennismakelaar en bij programma-/projectmanagement. “Onze pootgoedprojecten draaien vooral om kennisdeling en capacity building op het terrein van organisatie, compliance met internationale regelgeving, risicoanalyse en -management, inspectie van veld tot export, certificering, diagnostiek en rassenregistratie”, duidt hij hoe het internationale cluster van de NVWA de internationale kansen voor de aardappelsector om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem bevordert.

Kansen in aardappelbewaring

Bij de proefvelden geeft Chris de Visser, Business Unit Manager Open teelten bij WUR, de groep een rondleiding op de Boerderij van de Toekomst. Hij vertelt onder andere over strokenteelt, waarin ook voor de aardappel een rol is weggelegd. De Visser geeft aan dat deze manier van telen onderdeel is van een systeem dat op de Boerderij van de Toekomst wordt ontwikkeld om de uitdagingen die klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuproblemen met zich meebrengen tegelijk op te pakken. De landbouwraden luisteren en kijken aandachtig naar de voorbeelden voor een duurzame toekomst van de aardappelteelt. In dit middagprogramma hebben zij veel informatie over allerlei onderdelen van de aardappelketen tot zich kunnen nemen. Maar in ruim twee uur tijd kunnen natuurlijk niet alle onderwerpen de revue passeren. Zo vertelt Sabrina Waltmans, sinds 2019 landbouwraad te Algerije, dat er in het belangrijke aardappelgebied aldaar onder andere kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van aardappelbewaring. “Het zou goed zijn om de bewaring te professionaliseren, zodat de verliezen kunnen worden teruggedrongen. Ik zou ook graag werken met een cluster van bedrijven, bijvoorbeeld pootgoedleveranciers, kennisoverdracht, bewaringstechniek, sorteertechniek. Samen zouden zij die lokale aardappelketen een impuls kunnen geven”, nodigt zij spelers uit de Nederlandse sector uit tot samenwerking. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO