Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Meepraten over landbouwbeleid kan middels de LNV Community

augustus 2021


Akkerbouwers, veehouders en tuinbouwers met goede ideeën voor het landbouwbeleid kunnen zich nog tot en met 25 augustus aanmelden voor de LNV Community. Hiermee wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorstellen en adviezen beter laten aansluiten op de praktijk.

Vanaf september 2021 is er weer plek voor nieuwe leden in de LNV Community, de online denktank van LNV. Op dit besloten online onderzoeksplatform gaan tweehonderd akkerbouwers, tuinders en veehouders het gesprek aan over het landbouwbeleid.

Diverse groep

Met de Community van primaire producenten wil het ministerie via kwalitatief onderzoek inzicht krijgen in de leefwereld van de boer. Nu er in september 2021 weer nieuwe leden aan de Community zullen worden toegevoegd, kunnen akkerbouwers, veehouders en tuinbouwers zich aanmelden om mee te praten over beleidsthema’s. Bij de selectie van deelnemers wordt gelet op het vormen van een diverse groep leden wat betreft bedrijfstype en regio. Elke maand kunnen de leden van de Community meedenken over thema’s die hen raken. Recentelijk stonden bijvoorbeeld onder andere het mestbeleid, het nieuwe GLB, het verdienvermogen van de boer, onafhankelijke bedrijfscoaches en het gebruik van reststromen op de agenda.

Invloed op beleid

Uit het officiële eindrapport van de LNV Community in 2020 blijkt dat er vorig jaar verschillende problemen vanuit de aardappelteelt zijn aangekaart, vooral met betrekking tot de gevolgen van de coronamaatregelen. Deelnemers gaven bijvoorbeeld aan dat aardappelcontracten voor 2020 niet meer afgerond werden, terwijl de kosten voor het teeltseizoen al gemaakt waren. “Snelle actie voorkomt straks misschien hoge kosten”, spoorden deelnemers het ministerie aan. Ook werd er met betrekking tot de coronamaatregelen geconcludeerd dat telers vorig jaar bezorgd waren om de financiële gevolgen en voor de langere termijn een overschot aan producten en een tekort aan personeel verwachtten: “Akkerbouwers zien sterke prijsdalingen voor onder andere aardappelen, suiker en uien. Vanwege de sluiting van de horeca wordt het voor hen lastiger hun producten af te zetten. Daarnaast zijn er zorgen over de seizoensarbeid. Het is onduidelijk hoe de situatie tijdens het oogstseizoen gaat zijn en dat zorgt voor veel onzekerheid.” Uiteindelijk worden de opbrengsten uit deze gesprekken gedeeld met LNV, waarna het ministerie deze informatie gebruikt om voorstellen en adviezen beter te laten aansluiten op de praktijk. Dit geeft de Communityleden volgens LNV invloed op het beleid. Op www.lnvcommunity.nl vindt u meer informatie over de Community en kunt u zich uiterlijk 25 augustus aanmelden. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO