Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Dunne liefde

augustus 2022

Ik heb in de jaren negentig bij het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen gewerkt.


Een in die tijd grote centrale koepel van de gezamenlijke groente- en fruitveilingen. Hier werd veel centraal besloten: de veiltijden, verpakkingen, kwaliteitsindelingen, promotie- en marketingactiviteiten enzovoorts. De veilingen groeiden en namen af in aantal. Omdat er maar weinig eigen beleid meer mogelijk was van individuele veilingen, volgde uiteindelijk veel kritiek op dit centrale bureau. Dat terwijl de mensen in het buitenland zich juist afvroegen hoe het mogelijk was dat we in Nederland op deze wijze de afzet op landelijk niveau konden organiseren. Want zelf kwamen ze vaak niet verder dan regionale samenwerking. De tijden zijn inmiddels sterk veranderd.
De gedachten als hiervoor beschreven kwamen bij me bovendrijven toen ik op het World Potato Congres in Dublin de bevlogen aardappelspeeches hoorde. Zowel de Eurocommissaris Landbouw alsmede de directeur-generaal van de FAO prezen de aardappel vanwege de grote mogelijkheden om bij te dragen aan de voedselvoorziening. Ook gaven zij aan dat over 10 jaar de aardappelproductie in de wereld zou moeten verdubbelen om aan de stijgende vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Het is dan goed te beseffen dat Nederland, vanwege de leidende veredelingssector, bij uitstek gidsland kan zijn om deze groei te bewerkstelligen.
Wanneer je dan weer terug in Nederland bent lijkt het alsof deze grote loftuitingen op de aardappel hier geen enkele bijval krijgen. Te midden van de knelpunten op bijvoorbeeld het terrein van stikstof, gewasbescherming, ruimte en verede­lingstechnieken zijn zulke bevlogen verhalen over de mogelijkheden van de aardappelsector in de verste verte niet te ontwaren bij overheid en politiek. De eerdere visie van het kabinet over kringlooplandbouw, het coalitieakkoord van 2021, de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en de Waddenagenda 2050, bij geen van deze besteed de overheid aandacht aan de internationale kracht van de akkerbouwsector. Is dat jammer? Zeker. Moet ook de akkerbouw verder verduurzamen? Zeker. Maar erkennen en uitstralen dat je voor continuïteit van de sector gaat voordat je randvoorwaarden aangeeft ten aanzien van het verder verduurzamen, brengt veel meer positieve energie teweeg. Want als de liefde dun is, zie je de fouten dik.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO