Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wees nu al alert op kieming

augustus 2022

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.


“Op een klein restvolume na zijn alle aardappelen Oogst 2021 inmiddels uit de bewaarschuren vertrokken. De eerste van de nieuwe oogst, veelal voor korte bewaring, komen alweer binnen. En over een maand zal het inschuren van de hoofdoogst van start gaan. Daarop vooruitlopend zijn al de nodige zaken als voorbereiding te benoemen. Allereerst, zorg dat schuur en apparatuur schoon en op werking nagekeken zijn, voordat weer nieuwe oogst in bewaring gaat. Volgend aandachtspunt is de beschikbaarheid van middelen. Laat de leverancier van kiemremmers tijdig weten wat minimaal benodigd is van het gewenste middel. De beschikbaarheid kan mogelijk een probleem gaan vormen. Is nog niet duidelijk op welk middel de keuze zal vallen, ga hierover dan nog zo snel mogelijk in overleg met de bewaaradviseur. Het kan namelijk weleens zo zijn dat komend seizoen meerdere middelen en ook meer volume nodig zijn dan in het vorige. Vooral omdat het teeltseizoen tot nu toe weer heel anders verlopen is dan in 2021. Kou aan het begin, gevolgd door een lange droge periode, weinig neerslag daarna en nog een hittegolf halverwege juli. Dat alles maakt dat de vitaliteit van knollen tijdens het inschuren behoorlijk kan afwijken ten opzichte van vorig jaar.

Hou doorwaspartij en apart

In sommige regio’s en rassen was een maand geleden al doorwas waarneembaar. De loofontwikkeling was/is in veel aardappelpercelen niet overmatig. Tijdens zeer warme dagen in de voorbije periode liepen de temperaturen in de rug daardoor op tot wel boven 30 graden Celsius. Behalve het optreden van doorwas bestaat daarbij ook de kans dat de aardappelen al tijdens of snel na inschuren kiemlustig zijn. Veel telers hebben ondertussen MH gespoten als eerste wapen tegen de kieming. Deze bespuiting zal gelet op de weersomstandigheden en onvoldoende opname niet overal even goed geslaagd zijn. Zijn er grote verschillen binnen of tussen percelen te verwachten probeer dan, indien mogelijk, hier een scheiding in aan te brengen door bij het inschuren de uitersten apart op te slaan. In product waarin de opname beter geslaagd is, kun je immers volstaan met minder kiemremmingsmiddel dan wanneer je daar ook de kiemlustige knollen doorheen mengt. Hetzelfde advies geldt voor percelen of perceelsdelen met doorwas. Hou die als het kan ook apart. Is sprake van veel doorwas, dan bestaat al gauw de kans op waterzakken in de bewaring. Wanneer daar ook veel goede aardappelen van de betere percelen of perceelsdelen tussen zitten is dat natuurlijk zonde. De kans op vorming van waterzakken in de bewaring is groot wanneer de onderwatergewichten als gevolg van doorwas zeer laag zijn. Neem daarom voor de oogst al monsters en bepaal die gewichten, zodat je vooraf weet wat je rooit. Vaak moeten dergelijke partijen eerder (dan gepland) naar de afnemer. Bij hele lage onderwatergewichten is het soms zelfs aan te raden ze helemaal niet in te schuren en afland te leveren.

Twijfel over MH? Begin op tijd met kiemremming!

Vervolgens is het in alle gevallen direct na inschuren van belang om de kieming goed in de gaten te houden. Is MH helemaal niet gespoten of bestaat het vermoeden dat de opname niet optimaal was, behandel de (net) ingeschuurde knollen dan tijdig. Bij toepassing van een middel als 1,4SIGHT of Restrain is het advies om dit al te doen voordat op gezonde knollen de eerste kiempjes zichtbaar zijn. Eerste kiempjes op groene en beschadigde knollen in de bovenste 40 centimeter van de aardappelhoop zijn veelal het signaal om met de eerste behandeling te starten. Wie gaat voor een middel als Argos of Biox-M kan wachten totdat ook op de gezonde knollen de eerste witte puntjes zichtbaar zijn.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO