Al abonnee? Activeer hier uw premium account

POC krijgt officiële erkenning LNV

september 2020


De afgelopen voorjaar opgerichte Producenten Organisatie Consumptie­aardappelen (POC) heeft onlangs een officiële erkenning gekregen om te functioneren als producentenorganisatie binnen van het Ministerie van LNV. Initiatiefnemer de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is blij dat dit gelukt is, zo laat het weten.

De POC kan nu daadwerkelijk van start gaan, meldt de NAV verheugd. Door het binnenhalen van de erkenning heeft de POC nu een scala aan mogelijkheden om binnen de wetgeving de positie van de teler door krachtenbundeling te verbeteren, aldus de vakbond. De offi­ciële erkenning houdt in dat de POC nu alle binnen het Gemeenschap­pe­lijk Landbouw Beleid (GLB) gestelde mogelijkheden heeft om de positie van de consumptieaardappeltelers in de keten te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn veel groter dan voor bijvoorbeeld NAV of LTO voorhanden heeft. Dit omdat een erkende producentenorganisatie veel meer ruimte krijgt in het mededingingsrecht, laat de vakbond weten.

Meer ruimte voor PO’s

Sinds een tussentijdse wijziging van het Gemeen­schappe­lijk Landbouwbeleid is de ruimte voor Producenten Organisaties (PO’s) sterk toegenomen. De regelgeving hieromtrent is uit het mededingingsrecht gehaald en valt nu onder agrarisch recht. Dit betekent dat een PO een veel groter deel van de markt mag organiseren. De enige restrictie is dat een PO ‘de concurrentie niet geheel mag uitsluiten’. Een PO zou bijvoorbeeld 70 procent van het fritesaardappel-areaal in ons land mogen verenigen, want er is dan nog altijd 30 procent over die de concurrentie met de PO kan aangaan. En nog een belangrijk punt, aldus de NAV: een PO hoeft niet de afzet voor haar leden te regelen. Dus aardappeltelers kunnen in een PO samenwerken en toch individueel hun afzet regelen.

Eenvoudig verenigen

De nieuwe Europese wetgeving voor PO’s biedt boeren nu de mogelijkheid om zich op een vrij eenvoudige manier te verenigen. Dit om zo in de keten een meer gelijkwaardige gespreks­partner te zijn ten opzichte van de afnemers. NAV is blij dat de POC met de erkenning nu een volwassen organisatie is die op eigen benen kan staan. Deze POC staat na geheel los van NAV en VTA en heeft een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur. De POC heeft inmiddels ook een eigen website. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO