Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Schuw het gebruik van de kachels niet

september 2021


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“Phytophthora zal een van de grote uitdagingen zijn in de aanvang van het aan­komende bewaarseizoen. Knolaantastingen van de aardappelziekte treffen we niet alleen aan in streken die door zware regenval getroffen zijn, maar komen verspreid voor in heel Nederland en België. Hierbij is het belangrijk dat je als teler, liefst ruim voor het rooien, te weten komt of je ermee te maken hebt en in welke mate. Ga daarom je percelen in en neem monsters. In de afgelopen maand zijn bij het rooien van primeurs en de eerste partijen van de hoofdoogst al diverse partijen met een behoorlijk percentage rotaantastingen door knolphytoph­thora gerooid. Wat kun je dan doen? Om te beginnen, zorg ervoor dat je plekken en perceelsdelen met dergelijk hoge percentages rot apart rooit, vervolgens apart opslaat of direct aflevert, of helemaal niet oogst. Tot zover de preventie. Zodra de aardappelen in de schuur liggen is het curatieve advies: drogen, drogen en nog eens drogen. Begin al tijdens het inschuren, ook al is de bewaarplaats nog niet helemaal vol. Zet zodra je met het werk stopt de ventilatoren al aan en draai met interne lucht. Dat zorgt niet alleen voor droging, maar ook voor het egaliseren van de knoltemperatuur. Knollen kunnen gedurende de dag met verschillende tempera­turen binnenkomen. Liggen knollen met sterk afwijkende temperatuur in een ruimte, dan kan condensvorming ontstaan en dan creëer je juist nattigheid en verhoog je tevens de kans op nog meer rottigheid in de partij. Schuw daarbij het gebruik van de kachels niet en al helemaal niet wanneer je onverhoopt veel rotte knollen mee naar binnen hebt gedraaid. Alleen wanneer het een gezonde partij betreft en de buitenlucht voldoende drogend is -raadpleeg het Mollier-diagram- kun je de inzet van kachels achterwege laten. Tot aan begin september zijn er overigens nog maar weinig dagen geweest met een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) in de buitenlucht. Zelfs voor partijen die al vroeg de schuur in gingen hebben we diverse keren de inzet van kachels geadviseerd.

Let op keuze kiemremmers

Snelle en adequate droging is ook belangrijk om tijdig met de kiemremming te kunnen starten. Voor zover we daar kijk op hebben, is dit seizoen het gros van het areaal bewaaraardappelen in het veld behandeld met de kiemremmer MH. Die behandeling lijkt in de meeste gevallen redelijk tot goed geslaagd. Alleen in sommige regio’s en in sommige rassen is/was sprake van een veelal pleksgewijze vervroegde afsterving van het loof. Op die plekken kan de opname van MH in de knollen te gering zijn. In dergelijke partijen is het zeker van belang om zo snel mogelijk te drogen, want daarin kan de kieming dus al vroeg op gang komen. Met een geslaagde MH-behandeling heb je ongeveer zes weken of meer de tijd om een partij te drogen. Zonder MH of wanneer het middel nauwelijks is opgenomen, kan dat maar zeer beperkt zijn voordat de eerste kiempjes zichtbaar zijn. En voor vrijwel alle beschikbare kiemremmers die we in de schuur mogen toepassen, geldt de restrictie dat de hele partij droog moet zijn voordat je hiermee aan de slag kunt gaan. Welk middel dat dan vervolgens is, hangt onder meer af van het ras, de con­ditie van de knollen en het feit of de kieming al op gang is gekomen. Nog een ander punt om rekening mee te houden is welke andere producten eventueel in navolgende jaren nog in de schuur komen of in nabijgelegen ruimten liggen opgeslagen. Zo is inmiddels gebleken dat de kiemremmer 1,4 SIGHT residu­problemen en daarmee ook afkeuringen kan veroorzaken in onder meer uien en knolselderij. Het middel is namelijk erg vluchtig. Dat is gunstig voor de verdeling in de aardappelhoop, maar daarbij kan het ook makkelijk ontsnappen door de kleinste kieren en naden of tijdens het openen van deuren, en zo in nabijgelegen cellen met daarin andere bewaarproducten terechtkomen. Voor sommige producten geldt een absolute nultolerantie aan middelresidu in diverse afzetmarkten. Hou daar dus ook rekening mee bij de keuze uit de kiemremmingsmiddelen.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO