Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Groen gewas, niks aan de hand? Schijn bedriegt her en der!

september 2023


De gevallen regen in augustus kwam als geroepen. Het aardappelgewas fleurde op en kleurde weer fris en groen. Niks aan de hand, zo leek het. Alleen schijn bedriegt her en der. Nogal wat percelen hebben namelijk te kampen gekregen met aantastingen van knolphytophthora en doorwas. Dat is straks oppassen geblazen bij het inschuren, drogen en bewaren van het product.

In de aanvang van augustus waren er om te beginnen nogal wat zorgen geuit over de kans van slagen van veldbehandelingen met de kiem­regulator maleïne hydrazide (MH) in consumptieaard­appelen. Met de komst van voldoende regen en tijdig groeiherstel bleek die vrees uiteindelijk als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De meeste telers hebben uiteindelijk het juiste spuitmoment kunnen kiezen, en de middelopname blijkt in de meeste gevallen goed geslaagd. Dat betekent nog niet dat de zorgen over de bewaarbaarheid van aardappelen daarmee verdwenen zijn. Het probleem dat de laatste weken namelijk opdoemt is knolphytoph­thora. Aantastingen zijn al in heel veel percelen gespot, en dat vraagt om alertheid van alle telers die over enige tijd de oogst gaan inschuren. Met knolaantastingen van Phytophthora is een oogst weliswaar niet verloren, maar vraagt wel om adequate maatregelen. Dat is om te beginnen een snelle droging van het product. We weten niet wat straks de rooiomstandigheden gaan zijn, maar het beste is om nu al rekening te houden met het ergste scenario, nattig­heid en rot. Het enige recept om daar goed op voorbereid te zijn, is de inzet van voldoende opwarmcapaciteit. Zorg daarom nu al voor de aanwezigheid van voldoende kachels. Of op zijn minst de aanleg van de daarvoor benodigde gasleidingen om, zodra nodig, daar (huur)kachels op aan te kunnen sluiten. Monitor vervolgens de ontwikkeling van (phytophthora)rot nauwgezet om uitbreiding te voorkomen door controle op lekvocht in de ventilatiekanalen.

Extra opslagruimte? Kies voor goede bewaarfaciliteiten

Een volgend probleem dat opdoemt in het gewas is doorwas. Neem voor het inschuren monsters en controleer op drijvers, om zeker te zijn dat het aandeel in de te oogsten partij niet te hoog is, zeker niet in combinatie met eventuele aantastingen van Phytophthora of ander rot. Dan is het wellicht verstan­diger de oogst of delen daarvan niet op te slaan, maar direct afland te leveren. Ga bij twijfel daarvoor in overleg met de (potentiële) afnemer en/of bewaaradviseur, is het dringende advies. Dan speelt er nog een kwestie, en dat is het voornemen van nogal wat telers om zo veel mogelijk aardappelen in opslag te rijden, volumes die aanvankelijk als afland-levering gepland stonden. Oorzaak zijn de sterk gedaalde prijzen. De ondernemers gaan ervan uit dat die nu, begin september, naar een veel te laag niveau zijn gezakt. Zij zoeken daarom naarstig naar extra opslagruimten in de verwachting dat prijzen later in het seizoen weer zullen stijgen. Daar zitten ook schuren bij die normaliter niet ingericht zijn voor productbewaring. Korte opslag met de juiste ventilatie is daarin soms best mogelijk, maar daarbij drukken we de telers wel op het hart te letten op het voor­komen van koudebruggen en hiermee gepaard gaande condens­vorming. Zeker ook vanwege de grote kans op aanwezigheid van phytoph­thoraknollen en toch niet al te optimale droog- en ventilatiecondities. Bovendien zijn niet alle rassen geschikt voor een dergelijke provisorische opslag. De meeste zijn niet meer zo makkelijk te bewaren als Bintje. Die kon je al gauw met niet al te veel problemen even voor een paar maanden op een hoop gooien. Nog verstandiger is het daarom om bij de zoektocht naar extra opslagruimte te kijken naar schuren waarin goede bewaarfaciliteiten aanwezig zijn, al is het tegen een hogere vergoeding. Dat verkleint het risico op grote verliezen of in het ergste geval totale afschrijving van de aardappelpartij. ●

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO