Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Sterk houden

oktober 2020


Enkele weken terug mocht ik namens de NAO tijdens een online-bijeenkomst in drie sessies 27 keurmeesters toespreken. Zij werden beëdigd door de Branche Organisatie Akkerbouw. Aan onze ketenbelangenvereniging hebben deze keurmeesters gezworen, dan wel verklaard, dat zij binnen hun werkzaamheden zorgvuldig zullen handelen, hun opdrachten plichtsgetrouw zullen volbrengen en van niemand geschenken zullen aannemen.

Het valt me op dat deze personen werkzaam zijn bij bedrijven in de hele aardappelketen.
Tijdens mijn toespraak heb ik hen natuurlijk van harte gefeliciteerd met het bijbehorende certificaat. Keurmeesters spelen namelijk een hoofdrol om het grote belang van kwaliteit in alle schakels van de keten te controleren. Kwaliteit is de belangrijkste ketenaangelegenheid om als sector in binnen- en buitenland succesvol te kunnen zijn. Het heeft te maken met betrouwbaarheid, het voldoen aan vooraf gestelde criteria en het objectief vaststellen bij leveringen. Want dat is wat deze en andere keurmeesters moeten kunnen. Onafhankelijk vaststellen wat het niveau is zonder enig belang voorrang te geven. Goed dat we dat zo geregeld hebben. Los van de objectieve meting van de kwaliteit van de aardappel is het verbeteren van kwaliteit nooit af. Het kan altijd weer – zeker voor een complex product als aardappel – verder gebracht worden. En bovendien is kwaliteit lang niet altijd direct zichtbaar. Er is wereldwijd een reputatie hoog te houden. Nederland is bijvoorbeeld met een marktaandeel van zo’n 60 procent leidend in de wereld van de handel in gecertificeerd pootgoed. Een positie die misschien lui maakt? Nee juist niet, het houdt elkaar scherp. De kracht van Nederland is de aanwezigheid van alle onderdelen voor een hoogwaardige efficiënte aardappelketen: van veredeling tot de consument. Aangevuld met hoogwaardige kennis­instellingen en (hopelijk) een faciliterende overheid. Een Silicon Valley voor de internationale aardappelsector! Innovatie staat in zo’n economisch cluster voorop, ten eerste bij de veredelingsbedrijven en de andere spelers, maar ook via teeltonderzoek bij de BO Akkerbouw. En bijvoorbeeld het ketenonderzoek via de Stichting NAO projecten en de activiteiten van de keten-onderzoeks­vereniging Holland Innovative Potato. Allemaal zaken gericht op het ook in de toekomst sterk houden van een sterke aardappelketen!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO