Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Broddelvisie

oktober 2022

De perspectiefbrief van de vorige minister van landbouw werd in juni in de Tweede Kamer door een deel van de oppositie bestempeld als broddelwerk.


Aangegeven werd – door zowel een deel oppositie als coalitie – dat er te weinig concreet perspectief geboden werd aan de landbouwsector. Uiteindelijk trad de minister af en is er een opvolger benoemd. De vraag is of de nieuwe minister – Piet Adema – wel het type perspectief kan bieden waar een deel van de Kamer om vraagt. Ik denk, zolang de gangbare exportlandbouw als een vijand wordt gezien, dat dit een onmogelijke opdracht is. Het begon met de oud-landbouwminister Schouten. Zij lanceerde jaren geleden de term kringlooplandbouw. Deze richting is door veel politieke partijen omarmd als het nieuwe perspectief. De nota – met een behoorlijk filosofische insteek – bevatte echter nauwelijks concrete aanknopingspunten en bijvoorbeeld de internationale paragraaf, van groot belang voor de aardappelsector, was ongeveer een halve pagina. Ook opvallend was dat de definitie van kringloop provinciaal begon, maar later al West-Europees moest worden uitgelegd.


Biologische en ook verbrede landbouw zijn populaire richtingen van de overheid en de politiek. Maar na al die jaren nog steeds geen hele grote segmenten, terwijl veel Tweede Kamerpartijen willen lezen dat het voor een grote groep boeren en tuinders (de blijvers) voldoende aanknopingspunten biedt om er een inkomen uit te halen. Op zichzelf prima richtingen, maar het grootste deel van de land- en tuinbouw haalt het inkomen juist hier niet uit. Het gros van het inkomen is afkomstig uit de gangbare landbouw met belangrijke hoogwaardige internationale afzetketens als basis. Het grootste deel van deze export blijft overigens op “kringloop” afstand in West-Europa en verschaft het benodigde inkomen. En deze gangbare landbouw maakt ook stappen naar verduurzaming. We hebben een minister nodig die hier zijn piketpaaltjes neerzet en volmondig erkent dat de sector weer als een belangrijke internationale bedrijfstak gezien moet worden met een sterk verdienvermogen. Zo iemand kan een krachtige perspectiefbrief schrijven, een aantal segmenten stimuleren, zoals de pootaardappelsector die zorgt voor een sterke basis van de lokale aardappelteelt in heel veel landen, en met een sterk kennis- en innovatiebeleid de landbouw verder verduurzamen en vernieuwen. Ik vrees echter dat veel van de twintig fracties hun eigen broddelvisie op de landbouw niet willen herzien.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO