Al abonnee? Activeer hier uw premium account

De praktijk is cruciaal

november 2020


Het ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit gaat bijna het vijfde jaar in. Het verschil met de eerste drie jaar is dat nu – via de BO Akkerbouw – ook de teelt meedoet. Een goede zaak, want daarmee is de gehele keten vertegenwoordigd en dat is belangrijk om tot daadwerkelijke verbetering van de opkomst van pootgoed te kunnen komen.

Naast BO Akkerbouw zijn de andere deelnemers Agrico, Agristo, Aviko, Farm Frites, HZPC, Kleinjan, LWM, McCain, Meijer en Nedato. VAVI en NAO faciliteren het project.
2016 was een seizoen met veel opkomstproblemen bij telers van consumptieaardappelen. Afnemers en leveranciers van pootgoed hebben toen het project opgezet met NAK als uitvoerder. Doel was om de oorzaken van opkomstproblemen te achterhalen en zo mogelijk een objectieve toets te ontwik­kelen, zodat er vooraf al met een verwachting kan worden gewerkt. Er is uit de eerste drie jaar geconcludeerd dat 40 procent van de opkomstproblemen door de uitgangskwaliteit werd veroorzaakt en 60 procent door invloeden in de keten. Tevens is er een aantal varianten van een vitaliteitstoets ontwikkeld. Dat lijkt veelbelovend. Dus is besloten het project met drie jaar te verlengen.
Betrouwbaarheid is zeer belangrijk om een toets daadwerkelijk in de praktijk te kunnen toepassen. Dit betekent dat er nog honderden partijen worden getest ten aanzien van voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Naast het pootgoed zelf verhoogt dus ook een verkeerde behandeling in de verdere keten het risico van opkomstproblemen. Om dit beter te kunnen vaststellen, worden er in het vervolgproject kunstmatig diverse ‘slechte’ omstandigheden onderzocht. Op deze wijze kan duidelijk worden wat voor achteruitgang er verwacht kan worden. Met deze experimenten kunnen er duidelijke richtlijnen gemaakt worden om het risico op opkomstproblemen te verminderen.
In combinatie met een vitaliteitstoets – als deze cruciale fase van het project gaat lukken – een belang voor de hele Nederlandse aardappelketen. Vervolgens gaan de deelnemers zich inspannen om de resultaten in de praktijk te brengen. Dat betekent meer transparantie in de keten op basis van nieuwe indicatoren en richtlijnen ten gunste van meer betrouwbaarheid. De praktijk is natuurlijk de echt cruciale fase!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO